Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videregående organisk kemi (KemiVO)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mogens Brøndsted Nielsen (3-71667244676c6971326f7932686f)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEA05040U

Engelsk titel

Advanced Organic Chemistry (KemiVO)

Kursusindhold

Den organiske kemi på et reaktionsmekanistisk grundlag. Introduktion af principperne for systematisk synteseplanlægning (retrosyntese). Anvendelse af begreberne kemo-, regio-, og stereoselektivitet/specificitet i synteseplanlægning. Anvendelse af passende beskyttelsesgrupper i reaktioner med polyfunktionelle forbindelser.

Målbeskrivelse

 

Kompetencer:Den studerende skal kunne
- designe flertrinssynteser ved hjælp af det retrosyntetiske begrebsapparat.
- analysere og bedømme forskellige synteseveje til samme produkt og redegøre for det bedste valg.
- vurdere hvilke funktionelle grupper, der bør beskyttes, i omdannelser af polyfunktionelle forbindelser, og hvilke beskyttelsesgrupper, der kan anvendes til dette formål.
- bedømme reaktiviteten af forskellige nucleofile og electrofile funktionelle grupper.
- bedømme relative syre- og basestyrker af funktionelle grupper.
- ræsonnere sig frem til sandsynlige reaktionsmekanismer.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne
- anvende begreberne kemo-, regio- og stereoselektivitet/specificitet i synteseplanlægning.
- opskrive reaktionsmekanismer for alle de reaktionstyper, der indgår i pensum.
- udpege passende reagenser til at omdanne en funktionel gruppe til en anden.
- angive konfigurationen af stereocentre.

Viden:
Den studerende skal opnå viden om fundamentale organiske reaktioner og deres reaktionsmekanismer samt hvorledes polyfunktionelle molekyler kan omdannes i en flertrinssyntese ved passende brug af beskyttelsesgrupper. Konkret skal der opnås viden om carbonylforbindelsers kemi (inkl. konjugeret addition og hvorledes denne reaktion fremmes vba. passende organometalliske forbindelser), eliminationsreaktioner, additionsreaktioner, substitutionsreaktioner på mættet carbon, elektrofil aromatisk substitution og cycloadditionsreaktioner. Endvidere skal der opnås viden om organiske syrers og basers pKa/pKa,H-værdier, relative stabiliteter af carbokationer, resonansstabilisering, reaktioner under termodynamisk/kinetisk kontrol samt anvendelsen af begreberne kemo-, regio- og stereoselektivitet.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af KemiO, KemiU1, KemiU2, KemiBin og AnvSpek forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Michael Pittelkow

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger + eksaminatorietimer (regneøvelser)

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebog: 

Clayden, Greeves, Warren, "Organic Chemistry”, Oxford University Press (2. udgave). Opgaver og noter (som angives på Absalon-siden).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 29
Teoretiske øvelser 34
Eksamen 4
Forberedelse 139
Total 206

Eksamen (Skriftlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Ovenstående målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende