Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videnskabsteori og etik for de kemiske fag (VtKem)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 4
Forstået som blok 1A og blok 4C
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Knud Jørgen Jensen (3-7b7a7a507378757d3e7b853e747b)
  • Kemisk Institut
  • Institut for Naturfagenes Didaktik
Kursusnummer: NKEA05034U

Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Chemical Sciences (VtKem)

Kursusindhold

Kurset er en ufuldstændig introduktion til den naturvidenskabelige forsknings struktur og sædvanlige spilleregler; det omfatter syv ugers undervisning med følgende emner:

Den naturvidenskabelige metode. Først afgrænses de naturvidenskabelige aktiviteter, og den naturvidenskabelige metode søges skitseret.
Den naturvidenskabelige forklaring. Dernæst undersøges vejen til forklaringen, og de krav man bør stille til forklaringsmodeller og teorier. 
Opdagelsens møde med etablissementet. En række forholdsvis nutidige forklaringer der afgørende udfordrede den hidtidige tænkemåde.
Do no evil - ikke snyde, ikke skade. Blandt de etiske problemstillinger diskuteres publikationspraksis, uhæderlighed indenfor naturvidenskaben, og forskellige problemer forbundet med anvendelse af naturvidenskabelige resultater og i forbindelse med placering af ansvar.
Molekylærvidenskabernes særkende og Naturvidenskabens skiftende normer.
Afslutningsvis betragtes dels de forhold der særlig kendetegner forskning indenfor kemi og tilgrænsende områder, dels naturvidenskabens ændrede rolle i samfundet (og denne ændrings betydning for forskernes normer). Der vil blive inddraget cases fra kemi, biokemi og nanoteknologi/nanovidenskab.

 

Målbeskrivelse

Efter kurset bør den studerendes kompetencer omfatte evnen til selvstændigt at beskrive og vurdere hvordan naturvidenskabelige teorier opstilles og afprøves, hvordan ideen om atomer, molekyler og ioner er blevet udviklet, hvordan ukonventionelle teorier modtages, hvordan dagligdagens moralske dilemmaer i henseende til uvederhæftighed og ansvar håndteres, og hvordan forskernes og institutionernes normer ændrer sig.

Efter kurset bør den studerendes færdigheder omfatte evnen til at gengive og kritisk diskutere de simple videnskabsteoretiske generaliseringer som de der i kurset bl.a. tilskrives Kuhn, såvel som anvende disse regler på de forskellige cases der præsenteres på kurset.

Efter kurset bør den studerendes viden omfatte et overblik over hvordan kemiske forklaringsmodeller er opbygget, hvilke begrebsmæssige rammer de bliver til indenfor, og hvordan modellerne kan undersøges kritisk. Dertil kommer et kendskab til de sædvanlige spilleregler hvad angår faglige publikationer, plagiat og anden form for uhæderlighed, og ansvarsplacering.

Anbefalede faglige forudsætninger

Alle førsteårskurser bestået (eller tilsvarende 60 ECTS eksaminer)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Knud J. Jensen, Kemisk Institut
Hanne Andersen, Institut for Naturfagenes Didaktik

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, teoretiske øvelser, deltagerpræsentationer

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Noter, handouts og tidsskriftartikler (findes på Absalon som pdf-filer)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Forberedelse 126
Forelæsninger 40
Projektarbejde 20
Teoretiske øvelser 19
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Ingen forberedelse

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Ved eksamen forventes den studerende at kunne beskrive og vurdere hvordan naturvidenskabelige teorier opstilles og afprøves, hvordan ideen om atomer, molekyler og ioner er blevet udviklet, hvordan ukonventionelle teorier modtages, hvordan dagligdagens moralske dilemmaer i henseende til uvederhæftighed og ansvar håndteres, og hvordan forskernes og institutionernes normer ændrer sig.

Den studerende bør tillige kunne gengive og kritisk diskutere de simple videnskabsteoretiske generaliseringer, som de der i kurset bl.a. tilskrives Kuhn, såvel som anvende disse regler på valensbegrebets udvikling og på de forskellige cases der præsenteres på kurset.

Endelig bør den studerende have et overblik over hvordan kemiske forklaringsmodeller er opbygget, hvilke begrebsmæssige rammer de bliver til indenfor, og hvordan modellerne kan undersøges kritisk. Dertil kommer et overblik over bindingsbegrebets udvikling, og et kendskab til de sædvanlige spilleregler hvad angår faglige publikationer, plagiat og anden form for uhæderlighed, og ansvarsplacering.

 Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser (deltagerpræsentation), og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinære eksamen. Deltagerpræsentation og tilhørende rapport (evt fra tidligere deltagelse i kurset) skal være godkendt før re-eksamen. Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende