Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fotokemi og Fotofysik (KemiFoto)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Bo Wegge Laursen (3-72877c507378757d3e7b853e747b)
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEA04057U

Engelsk titel

Photochemistry and Photophysics (KemiFoto)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til fotofysik og fotokemi af organiske molekyler. Følgende emner behandles: Elektronisk exciterede tilstande, kinetik, levetider,absorptionsspektroskopi, Lambert-Beers lov, fluorescensspektroskopi, energioverførsel (FRET), lysinduceret elektronoverførsel, kemiske reaktioner af exciterede molekyler, anvendelser i nanoteknologi og bioteknologi.

Målbeskrivelse

Efter at have gennemgået kurset skal studenten:

Viden:

 • Grundlæggede principper om lys absorption og emission fra molekyler
 • Egenskaber af elektronisk exciterede tilstande og grundtilstande vurderet ud fra absorptions- og emissionsspektre,
 • Jablonski-diagram og de indgående processer,
 • Levetider af exciterede tilstande, kvanteudbytter og hastighedskonstanterne i Jablonski-diagrammet,
 • Simple lysinducerede kemiske reaktioner,
 • Kemiske egenskaber af exciterede tilstande ud fra molekylets elektroniske struktur, herunder specielt lysinduceret elektronoverførsel, energioverførsel
 • De vigtigste, praktiske anvendelser af fluorescensteknologi

Færdigheder:

 • kunne udlede og anvende Lambert-Beers lov,
 • kunne udlede egenskaber af elektronisk exciterede tilstande og grundtilstande ud fra absorptions- og emissionsspektre,
 • kunne etablere et Jablonski-diagram og gøre rede for de indgående processer,
 • kunne udlede levetider af exciterede tilstande og kvanteudbytter ud fra hastighedskonstanterne i Jablonski-diagrammet,
 • kunne forudsige simple lysinducerede kemiske reaktioner,
 • kunne deducere kemiske egenskaber af exciterede tilstande ud fra molekylets elektroniske struktur, herunder specielt lysinduceret elektronoverførsel, energioverførsel
 • kunne redegøre for de vigtigste, praktiske anvendelser af fluorescensteknologi

 

Kompetencer:

 • Anvende kursets viden og færdigheder til at analysere og forstå de fotokemiske/fotofysiske egenskaber af simple molekylære systemer. 

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af MatIntroKem, AnvMatKem, KemiO, KemiU1, KemiU2, KemiBin, AnvSpek, FysKem1 forudsættes bekendt

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Kemi

Bacheloruddannelsen i Nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

“Principles and Applications of Photochemistry”, Brian Wardle, 2009 Wiley samt noter og opgaver.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 140
Eksamen 3
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun almindelig lommeregner og molekylebyggesæt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Same as ordinary.  If 10 or fewer students sign up for the re-exam then the written exam will be replaced by a 30 min oral exam with no preparation time.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende