Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes forår 2018.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
  • Ulrika K. Stigsdotter (3-7a7078456e6c7333707a336970)
  • Dorthe Varning Poulsen (3-697b75456e6c7333707a336970)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16009U

Engelsk titel

Establishment, Formalities and Management of a Therapy Garden or a Health-Promoting Nature-Based project

Kursusindhold

Alle naturområder fremmer ikke sundhed, og alle haver er ikke terapihaver. Dette kursus fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. De studerende skal kunne identificere særlige oplevelsesværdier i naturen og lade dem indgå i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb.

Kurset introducerer til brug af  basale værktøjer til projektledelse og - styring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt.  Herunder viden om formelle rammer f.eks. i form af lovgivningog samarbejdspartnere f.eks. offentlige partnere, institutioner og virksomheder.

Kurset indeholder en projektopgave, der i logbogsform detaljeret beskriver processen med etablering af en terapihaven og/eller et sundhedsfremmende projekt der danner grundlag for eksamen.

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Viden

  • Forstå begrebet 'oplevelsesværdier' og disses potentiale i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb
  • Have forståelse for etableringsprocessen af et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt herunder de formelle rammer og samarbejdpartneres rolle.
  • Kende til basale værktøjer indenfor projektledelse og projektstyring 

 

Færdigheder

  • Identificere 'oplevelsesværdier' som en del af et naturbaseret forebyggelses- eller behandlingsprojekt
  • Etablere samarbejde med relevante partnere om et projekt relateret til kursus emnet, og herunder anvende basale redskaber til projektledelse og projektstyring. 

 

Kompetencer

  • Selvstændigt anvende 'oplevelsesværdier' i relevant praksis. 
  • Iværksætte og indgå som projektleder i et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding. 

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

 

 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourcer fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 75
Forelæsninger 50
Projektarbejde 120
Vejledning 5
Kollokvier 8
Ekskursioner 16
Eksamen 1
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen bedømmes således at den skriftlige opgave vægter 60% og den mundtlige fremlæggelse 40%. Den mundlige del af eksamen består af fremlæggelse og diskussion af logbogen. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 

 

 

 

 

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

 

 

 

 

Reeksamen

Reeksamen er kun skriftlig aflevering. Reeksamen foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ekstern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende