Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper

Kursusindhold

Kurset fokuserer på relationen mellem miljøet og natur-og havebaserede behandlingsprogrammer og aktiviteter. Det primære fokus er på naturbaseret behandling i terapihave samt hvordan behandlingsprogrammer og aktiviteter kan gennemføres i naturområder ud fra et forebyggende perspektiv.

Kurset beskæftiger sig med hvordan et natur- og havebaseret behandlingsprogram opbygges. Hvorledes der kan arbejdes med natur-og havebasere ativiteter igennem et årsforløb og hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual kan rettes mod en specifik målgruppes behov. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med hvordan natur-og havebaserede aktiviteter tilrettelægges med et terapeutisk formål.      

En projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målruppe indgår som et væsentligt bidrag i kurset. 

Engelsk titel

Nature-based Programs and Activities for Health Promotion and Treatment Regarding Different usergroups

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå og forklare hvordan et natur- og havebaseret forebyggelses- og behandlingsprogram opbygges 
 • Forstå naturens cyklus igennem et år, samt hvordan denne kan integreres i aktivitetsmanualer 
 • Forstå og forklare hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual udvikles

 

Færdigheder

 • Undersøge og analysere de forskellige behov og præference de forskellige målgrupper har i forhold til naturmiljøer baseret på diagnose, funktionstab, alder, køn og kulturel baggrund
 • Argumentere for, og give eksempler på et/en årstidsbestemt: 
  • Natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe 
  • Natur- eller havebaseret aktivitetsmanual for en specifik målgruppe

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne udvikle og anvende natur- og havebaserede behandlingsprogrammer og aktivitetsmanualer
 • Målrette kursets indhold til andres og egen praksis

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve baseres på skriftlig aflevering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 50
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Kollokvier
 • 8
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275