Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Organisationer, værdier og forskellige brugerinteresser i friluftsliv

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efterår 2017.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Stubkjær Andersen (4-797a7b68466f6d7434717b346a71)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16004U

Engelsk titel

Organizations, Values and Attitudes to Outdoor Life

Kursusindhold

 

Hvilke organisationer har en afgørende indflydelse på friluftsliv, adgangsforhold og udviklingen af samme i Danmark? Og hvordan bruger den danske befolkning den danske natur? Disse spørgsmål rummer centrale temaer i dette kursus med henblik på at give de studerende et kritisk og reflekteret grundlag for forståelse af forskellige organisationers (natur)værdier og betydning for friluftslivets udvikling og status i Danmark - herunder hvilke målgrupper organisationerne henvender sig til.

Kurset kvalificerer bl.a. de studerendes indsigt og viden om den danske befolknings holdninger og erfaringer med friluftsliv og friluftsaktiviteter gennem selvstændige projektforløb som endvidere sættes belyses i et internationalt perspektiv

Sammenfattende forventes at den studerende i teori og praksis at kunne analysere og diskutere organisationers indflydelse og påvirkning af dansk friluftsliv og anvende opnået viden og erfaringer i potentielle projektforløb i organisationsregi efter endt kursus.

 

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden

- Redegøre for organisationers betydning for udvikling af dansk friluftsliv med afsæt i hjemmesider, teori modeller og forskning
- Udvise overblik over den danske befolknings holdninger og opfattelser af friluftsliv i historisk perspektiv med specifikt fokus på de seneste 40 år og relatere denne viden til samfundsudviklingen
- Redegøre for betydning af bl.a. demografiske, sociale og motiverende faktorers indflydelse på friluftsaktiviteter i Danmark perspektiveret igennem international komparation.


Færdigheder

- Analysere og diskutere organisationers betydning for udvikling af dansk friluftsliv med afsæt i hjemmesider, teori modeller og forskning inden for friluftsfeltet  
- Analysere den danske befolknings holdninger og opfattelser af friluftsliv i historisk perspektiv (seneste 40 år) og relatere denne viden til samfundsudviklingen i Danmark og igennem international komparation

Kompetencer

- Forberede, igangsætte og evaluere mindre projekter, der kan belyse en organisation eller udvalgte målgruppers holdninger og erfaringer med friluftsliv  
- Diskutere og vurdere eget projekt i relation til den præsenterede teori på kursus, dvs. omsætte viden, færdigheder og problemstillinger til konkret handling gennem bl.a. indsamling af empirisk materiale
- Deltage kvalificeret i samfundsdebatten om friluftslivets rolle som middel og mål


 

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourcer fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt tre temadage/semiarer a 1 dags varighed. I de mellemliggende perioder udarbejdes en skriftlig opgave som hjemmearbejde, med vejledning.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Fremsendes forud for kursets start

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 75
Forelæsninger 50
Projektarbejde 120
Eksamen 1
Vejledning 5
Ekskursioner 16
Kollokvier 8
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Den studerende udarbejder i løbet af kurset en skriftlig opgave, der sætter kursusindhold i relation til egen praksis.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

 

 

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ekstern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende