Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Udbydes efterår 2016.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
 • Ulrika K. Stigsdotter (3-7d737b48716f7636737d366c73)
 • Dorthe Varning Poulsen (3-6c7e7848716f7636737d366c73)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16003U

Engelsk titel

Nature as a Resource for Treatment and Health Promotion

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at den studerende med baggrund i egne praktiske og arbejdsrelaterede erfaringer og med afsæt i relevante teorier og forskning skal kunne forklare og argumentere for hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed og hvordan en terapihave kan understøtte naturbaseret behandling.

De studerende bliver gennem praktiske eksempler introducerede til sundhedsfremmende og terapeutiske naturbaserede aktiviteter mod forskellige målgruppers behov.

I kurset bliver relevante teorier indenfor emet samt den historiske udvikling af terapihaver og haveterapi  gennemgået. Centrale begreber bliver gennemgået og diskuteret, f.eks. 'sundhed' og 'natur'.

En projektkopgave med fokus på hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed og/eller støtte natur-baseret terapi indgår som en væsentligt del af  kurset.

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 Viden

 • Forklare de mest anerkendte teorier og relevant forskning indenfor relationen mellem:
  • natur, mennesker og sundhed
  • haveterapi og behandling
 • Forklare hvordan en terapihave kan understøtte naturbaseret behandling
 • Forklare hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed

Færdigheder

 • Have forståelse for interaktionen mellem naturmiljøer og sundhedsfremme, samt mellem terapihaver og specifikke patientgruppers terapiforløb og helbred
 • Anvende egne praktiske erfaringer i samspil med relevante teorier og forskning indenfor kursets emne
 • Kende til, og anvende forskellige definitioner af sundheds- og natur begreberne

 

Kompetencer

 • Undersøge, analysere og beskrive forskellige patientgruppers eller andre grupper i samfundets behov for natur- og havemiljøer i et sundhedsperspektiv
 • Relatere kursets indhold i relation til andres og egen praksis
 • Være en del af nationale-og internationale netværk, inden for relationen mellem mennesker, sundhed og natur

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourser fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående undervisningsdage. Forud for hvert internat/​undervisningsdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består af foreslæsninger, projektarbejde, vejledning, seminarer og ekskursioner.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der informeres om undervisningsmateriale og litteratur før og under kurset. 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Forberedelse 75
Projektarbejde 120
Kollokvier 8
Ekskursioner 16
Vejledning 5
Eksamen 1
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Intern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende