Friluftsliv (PT-Friluft)

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del samt teori direkte koblet til praksiselementer:

 • Friluftsorganisationer med indflydelse på friluftslivet i Danmark samt konfliktfelter i dansk natur.
 • Udvikling af nationalparker i Danmark.
 • Danskernes friluftsliv - deltagermønstre, natursyn, ønsker og holdninger.
 • Friluftslivets pædagogik og tværfaglige potentiale.
 • Natur og kulturlære via cykel eller vandring.
 • Kystfriluftsliv i Danmark - teknik, sikkerhed, hypotermi og beklædning relateret til havkajak.
 • Hypotermi og beklædning relateret til friluftsliv
Engelsk titel

Outdoor Activities and Education (PT-Friluft)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal have viden om teori, metode og praksis inden for fagområdet FRILUFTSLIV.

Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis på baggrund at lærer (havkajak-kystfriluftsliv) og elevstyrede forløb (turforløb med selvvalgt fagligt indhold relateret til natur og friluftsliv)

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet friluftsliv.

 

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til friluftsliv samt kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

 

Kompetencer

Den studerende skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde

 

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og internat.
OBS! Der indgår 2 obligatoriske internatforløb fra fredag - søndag. Nærmere oplysninger ved kursusstart.

Grundbogen: FRILUFTSLIV - Natur, samfund og pædagogik. 2009
Munksgard Danmark.

Det forventes, at du har erfaring med udeliv.

De studerende skal forvente udgifter til rejse, transport og kost under turforløb/​internater samt til personligt udstyr. Forventet udgift til rejser og kost ca. kr. 1.500,-.
Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.

Det forventes, at du råder over personligt udstyr (liggeunderlag, sovepose, cykel, hensigtsmæssig beklædning mv.). Institut for Idræt og LIFE/Skovskolen stiller havkajakker og øvrigt fællesudstyr til rådighed.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 dage
Centralt stillet hjemmeopgave på max 15 A4 sider, inkl. bilag.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Eksaminanden har vist meget sikker beherskelse af de gennemgåede praksisforløb og sikkerhedsmæssige aspekter svarende til EPP 2 samt instruktør 1 niveau
 • Eksaminanden har i den skriftlige 2 dages eksamen vist en meget overbevisende evne til at koble teori og praksis, dvs. at kunne analysere, diskutere og vurdere friluftslivets pædagogiske og tværfaglige muligheder og forvaltningsmæssige problemstillinger, herunder friluftslivs påvirkning af naturen i Danmark, adgangsforhold og konfliktfelter baseret på befolkningsundersøgelser
 • Eksaminanden har overbevisende gennemført et selvstændigt praksisforløb med sine medstuderende og ud fra selvvalgte problemstillinger (jf. kursiverede tekst ovenfor) vurderet og diskuteret læreprocessen og det faglige udbytte.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Ekskursioner
 • 100
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 6
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 206