Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Byplan studio – Strategi og design 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Christian Fertner (4-676c6a69446d6b72326f7932686f)
 • Gertrud Jørgensen (3-6a686d436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIGB16001U

Engelsk titel

Urban Planning Studio 2

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i bydesign og planlægning.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøges problemstillinger og udfordringer og der foreslås løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete interventioner.

Tilsammen gennemfører den studerende et strategisk planlægnings projekt fra vision og strategi til design af de konkrete interventioner, der fylder strategien ud. Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

Byplan Studio1 kan tages selvstændigt, og er forudsætning for Byplan Studio 2.

Kurset inddrager den viden, og de metoder og teknikker de studerende har erhvervet gennem det hidtidige bachelorforløb (herunder Plan & Design, økologi, planter, Geodesign) og tilfører ny relevant viden og metoder fx om lovgivning, politiske rammer for landskabsarkitektens arbejde, menneskers relation til bymiljøet, og borgerinddragelse. Der anvendes kvantitative, kvalitative og rumlige analysemetoder, skriftlig og visuel kommunikation.

Byplan Studio 2 omfatter arbejdet med at udfylde vision og strategi med konkrete interventioner. 

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå hvordan visioner og strategier kan konkretiseres og implementeres gennem konkret interventioner
 • at designe sådanne konkrete interventioner

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • at kende de lovgivningsmæssige rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign
 • kendskab til metoder og redskaber til ideudvikling og udvikling af konkrete løsninger
 • kendskab til redskaber til visualisering og formidling af egne faglige ideer

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevant teori og viden til at belyse og underbygge projektforslag
 • at kunne anvende relevante metoder og redskaber til skitsering og visualisering af problemstillinger og løsningsforslag
 • at kunne udarbejde konkrete forslag til interventioner  på baggrund af en problembeskrivelse, vision og strategi

 

Kompetencer:

 • at kunne anvende såvel substantiel som værdibaseret viden i planprocesser, at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag. 

Formelle krav

Byplanstudio 1.

Tilmelding

As an exchange, guest and credit student - click here!

Continuing Education - click here!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Johanne Heesche, Lise Herslund, Karina Sehested, Dorthe Hedensted Lund, Karina Sehested, Trine Agervig Carstensen, Helle Tegner Anker

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Skemagruppe A og C: mandag eftermiddag, tirsdag formiddag, onsdag, torsdag.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset indeholder 3 spor: Viden og teori i form af forelæsninger og kollokvier, træning af metoder til registrering, analyse samt scenarie- og visionsudvikling, samt projektarbejde. Der er et væsentligt element af selvstændigt projektarbejde i kurset. Der må påregnes et besøg i projektområdet, og der indgår desuden en international studietur i kurset.

Kapacitet

50

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium samt materiale på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Kollokvier 30
Øvelser 50
Feltarbejde 50
Projektarbejde 237
Eksamen 15
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20
Skriftlig aflevering
Mundtligt eksamination af projektopgave. Vægtning: Faglig standard i projektopgaven 40%, mundtlig fremlæggelse 60%. Projektopgaven afleveres inden eksamensugen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af projektopgaver inden reeksamen. Reeksamen er identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende