Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2

Kursusindhold

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 er et studiokursus. Kurset undersøger og udforsker hvordan man planlægger og projekterer et landskabsarkitektprojekt fra koncept til hovedprojekt med funktionelle, biologiske, miljømæssige og teknologiske aspekter. De kunstneriske og æstetiske aspekter i landskabsarkitektur bevarer faglig fokus, helhed og motivation når planter og teknologi udforskes.

Emnerne fra Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1, samt andre emner af relevans for årets projektområde indgår.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og studier baserer sig på at få planlægnings- og projekteringsmetoder til at fungere i projektforløbet.

Individuelle studier om materialevalg, konstruktioner, terræn, plantevækst,
afvanding af befæstelser og kotering træner evnen til at indhente viden og bruge den i skitserng og projektering med udgangspunkt i et koncept for årets projektområde.

Landskabsarkitektens arbejdsmetode - skitsering og projektering - kombineres med et teoretisk og metodologisk fundament.

Hovedprojektet projekteres i Auto-CAD efter "bips" branchestandarder.

Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 giver overblik over planlægning fra koncept til hovedprojekt.  Kurset giver et bredere og dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder inden for planter og teknologi.  

Planlægningen giver erfaring inden for de fem basisemner samt erfaring for at bruge metoderne over for nye og ukendte emner, som indgår i årets projekt. 

Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder i planter og teknologi.

Viden
Efter kurset forventes den studerende at
- Have viden om materialer, elementer og konstruktioner i landskabsarkitekturen som befæstelser, terræntrapper, terrænmure, terræninventar, beplantning og græs.
- Have viden om metoder til at indhente, vurdere og anvende oplysninger og information om planter og teknologi inden for forskellige faser af planlægning og projektering på basis af anbefalede metoder og metoder fra tidligere studieaktiviteter.

Færdigheder
- Have forståelse af landskabsarkitekturen som både kunstnerisk og funktionel disciplin med særlig indsigt i planter og teknologi.

- Kunne udarbejde hovedtegninger for kote- og belægningsplanens terrænregulering, afvanding og befæstelse samt for beplantningsplanens strategiske og dynamiske aspekter, samt kunne vurdere og bedømme disse i tidligere fasers koncept,program og forslag.

Kompetencer
- Overføre teori og metoder fra skitsering, indhentning af viden og projektering til andre emner eller andre dele af et landskabsarkitektprojekt.
- Vurdere og bedømme metoder og kilder når viden og muligheder bearbejdes i et landskabsarkitektprojekt.
- Reflektere over hvilke muligheder og potentialer planter og teknologi bidrager med i landskabsarkitekturen.

Et større landskabsarkitektprojekt, der løses i grupper starter i slutningen af blok 1 og fortsætter i blok 2. Hver studerende studerer individuelt udvalgte emner med udgangspunkt i gruppens projekt, som en del af forløbet. Studier indgår i gruppens projektavis og gruppens projekt afleveres som hovedprojekt. En projektgranskning ved juletid af professionelle landskabsarkitekter skaber forbindelse til praksis og forståelse for hovedprojektets karakter. Der indgår desuden CAD-instruktion relevant for hovedprojekt.

 

Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø 2010 

Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø 2002

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde, 2010. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.

Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø 1999

 

Planter og teknologi 2 kræver deltagelse i NIGB15028U Planter og teknologi 1 - det behøver dog ikke at være blevet bestået endnu.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min
Vægtning: Landskabsarkitektur og faglig standard i gruppens hovedprojekt 40% (fælles), Individuel metodisk, struktureret og velorienteret gennemgang af valgt emne i hovedprojekt 40%, individuel fremlæggelse af selvvalgt emne fra gruppens projektavis 20%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 205
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 20
 • Vejledning
 • 137
 • Total
 • 412