Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Torben Dam (4-847f74715079777e3e7b853e747b)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB15028U

Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 1

Kursusindhold

Planter og teknologi er et studio-kusus. Kurset undersøger og udforsker funktionelle, biologiske, miljømæssige og teknologiske aspekter i landskabsarkitektur gennem individuelle kursusopgaver. Kunstneriske og æstetiske aspekter, som er en intergreret del af landskabsarkitektur indgår og samvirker med den faglige fokus på planter og teknologi.

Emnerne er: Terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs

Kurset behandler basisviden om de fem materialer grundigt. Viden om materialer, konstruktioner og teknologi i forbindelse med kursets fem emner indgår i en vekselvirkning med løsning af landskabsarkitektoniske problemer.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og studier baserer sig på et udvalg af litteratur, normer og standarder. I kombination med ekskursioner og små skitseringsøvelser samles de 5 ovennævnte emner i en kursusrapport.

Problembaserede studier om terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs bruges til at introducere relevant litteratur, samt til at træne evnen til at indhente viden og omsætte den i skitserng og projektering.

Som et led i forståelsen af planter og teknologi i landskabsarkitektur indgår et praktisk kursus på RTS / Vilvorde i Roskilde i 8 arbejdsdage. Sikkerhedsfodtøj påkrævet.

Det praksisnære og konkrete i landskabsarkitektens arbejdsmetode - skitsering og projektering - kombineres med et teoretisk og metodologisk fundament så alle landskabsarkitektoniske valg kan formidles i en "argumenteret" forslagsstillelse.

Kursusopgaver i Planter og teknologi 1 leder frem til et større landskabsprojekt, der planlægges og projekteres fra program til hovedprojekt i Planter og teknologi 2. Kursusopgaver anvender Auto-CAD.

Målbeskrivelse

Planter og teknologi i landskabsarkitektur er et planlægningsfag med særlig fokus på planter og teknologi. Kurset bygger bro mellem planlægningsprocessen samt planter og teknologi, så man får et dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder. Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 behandler basale emner inden for de landskabsarkitektoniske elementer, senere i Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 og andre kurser har man mulighed for dykke længere ned i faglige emner og den landskabsarkitektoniske metode.
Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder gennem udarbejdelse af kursusopgaver. Viden om planter, vegetationstyper, materialer, samt tekniske, konstruktive og biologiske forhold indgår i landskabsarkitektens planlægning og projektering. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder i planter og teknologi.

Viden
Efter kurset forventes den studerende at
- Have kendskab til basisviden om terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs.
- Være i stand til at indhente, vurdere og anvende viden om planter og teknologi på basis af anbefalede metoder og metoder fra tidligere studieaktiviteter på bachelorstudiet.

Færdigheder
- Have forståelse af landskabsarkitekturen som både kunstnerisk og funktionel disciplin med særlig indsigt i planter og teknologi.

- Kunne udarbejde planer for h.h.v. terræn, befæstelser, bevoksning, bytræer og græs, samt vurdere og bedømme disse.

Kompetencer
- Overføre teori og metoder fra skitsering, indhentning af viden til andre emner eller andre dele af et landskabsarkitektprojekts faser.
- Vurdere og bedømme behovet for viden og muligheden for at bearbejde den i et landskabsarkitektprojekt.
- Reflektere over hvordan planter og teknologi kan bidrage til landskabsarkitekturen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompentencer svarende til dem som Håndværk og Æstetik i landskabsarkitektur, Geodesign, samt beplantningsdesign giver.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Marie Schnell, masc@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Emile Kjeldsen Kjær, ekk@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Maria West, mew@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Torben Ebbesen Dam, toda@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Tlf: 353-31797

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset er delt op i mindre forløb, rytmen i forløbet følger de 5 emner samt modelkoncept for projekt. Blok 1 indholder forelæsninger, gæsteforelæsninger, ekskursioner, problembaserede studier, skitsering, fremlæggelse og kritik af kursusopgaver. Kursusopgaver indgår i portfolio. Der indgår desuden CAD-instruktion.

Kapacitet

50 studerende (1 hold af 50).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se detaljeret litteraturliste på Absalon, følgende bøger indgår undervisning:

Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø 2010 

Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø 2002

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde, 2015. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.

Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø 1999

 

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Projektarbejde 181
Ekskursioner 50
Eksamen 0
Vejledning 81
Praktiske øvelser 50
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Et antal kursusopgaver samles individuelt i den skriftlige aflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kursusopgaver bedømmes ud fra kursets målbeskrivelse og de konkrete formulerede krav til hver enkel kursusopgave.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlige kursusopgaver efter aftale med kursusansvarlig.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende