Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Plan og design 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Richard Hare (4-6c657669446d6b72326f7932686f)
  • Henriette Steiner (3-6b7677436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB15018U

Engelsk titel

Plan and Design 1

Kursusindhold

Kurset er et studio-kursus der fungerer som introduktion til uddannelsen landskabsarkitektur. Her undersøger og udforsker vi grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via forelæsninger, tekstlæsning, øvelser og ekskursioner.

Tegning, fotografi og præsentation
Der instrueres og trænes i analytisk håndtegning, fototeknik og brug af fysiske modeller til brug til skitsering og præsentation. Fokus er på analoge metoder og simpelt arbejde med grafik.

Skitseopgaver
Studerende arbejder med skitseopgaver, der primært er konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger og af korte og længere varighed. Mulige emner for skitseopgaverne kan være parker, haver, bebyggelsesplaner og byomdannelse.

De stillede opgaver har forskellige lokaliteter og emner. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og forelæsninger. Forslag præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studieteknikker til registrering, analyse, skitsering og formidling introduceres med vægt på gruppearbejde og tegnebordsvejledning.

Målbeskrivelse

På kurset arbejdes der med:

Viden om landskabsarkitketers og planlæggers arbejdsfelt samt fortrolighed med basale fagbegreber. Endvidere viden om fagets udvikling med fokus på Modernismens gennembrud.

Færdigheder inden for en begyndende brug af tekst, håndtegning, modeller samt foto og billedbehandling i udvikling og formidling af projekter.

Kompetencer inden for iagttagelse og forståelse af landskab, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdelse og formidling af egne iagttagelser med en samtidig udvikling af æstetisk bevidsthed.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

NIGB13001U Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab eller tilsvarende. Det anbefales at være tilmeldt begge kurser samtidig.

Tilmelding


Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Projektarbejde, forelæsninger, ekskursioner, øvelser - tegnebordsvejledning og fremlæggelser.

Kapacitet

75 studerende (1 hold af 75).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Ekskursioner 60
Øvelser 157
Forelæsninger 30
Projektarbejde 150
Eksamensforberedelse 15
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamenspørgsmål trækkes og besvares i relation til øvelses- og projektarbejdet.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 

 

 

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende