Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Geodesign

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hans Skov-Petersen (3-6e7976466f6d7434717b346a71)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB15008U

Engelsk titel

Geodesign

Kursusindhold

Målet med kurset er at udbygge de planlægnings- og design kompetencer studerende har opnået på første studie år med digitale data, metoder og teknikker.

Kurset er et studiokursus, hvor GIS (Geografiske Information Systemer) og CAD (Computer Aided Design) udforskes og undersøges som en integreret del af et landskabsarkitektonisk skitseringsforløb. Endvidere inddrages eksisterende geodata (bl.a. digitale kort) kombineret med egne data indsamlet i felten.

Kurset giver en grundig introduktion til anvendelse af software med fokus på brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler og analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

De studerende introduceres til metoder og redskaber til problemorienteret og projektbaseret arbejde hvor tværfaglighed og æstetisk bevidsthed er bærende. De studerende opbygger således både konkret, operationel viden samt en kritisk tilgang til forskellige metodiske tilgange og kompetencer i anvendelse af software og data.

I løbet af kurset præsenterer studerende foreslåede strategier og løsninger med udgangspunkt i analyse af problemstillinger, data- og metodevalg.

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne gennemføre planlægnings- og designforløb fra indledende regional rammebeskrivelse, skitsering til udvikling af projektnært tegningsmateriale, 3D modeller og konsekvensberegninger og scenarier i forbindelse med fremstillede forslag.

Viden:

GIS, CAD, brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler og analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

Færdigheder:

  • udvikle og udveksle kort og plantegninger i et computerfælleskab (for eksempel med udgangspunkt i den måde det foregår på en tegnestue)
  • udarbejde modeller hvorfra kort, oversigtsplaner og detalje tegninger kan genereres til tryk via relevant software
  • præsentere digitalt materialeproduceret vha. forskellige software
  • importere, vurdere og tilpasse kort- og tegningsmateriale fra forskellige kilder

 

Kompetencer::

  • vurdere, udvælge og anvende informationsteknologiens og eksisterende geodatas mulige rolle i planlægning og design
  • anvende grundlæggende grafiske, kartografiske, æstetiske og kommunikative principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale
  • kommunikere med eksterne parter om udveksling af digital information

Anbefalede faglige forudsætninger

Plan og design 1 og/eller plan og design 2 eller tilsvarende designundervisning

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Hans Skov-Petersen, Thomas Balstrøm, Henriette Bonde

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning understøttes af kort øvelser med vejldning. Forelæsninger og ekskursioner understøtter projektarbejde.

Kapacitet

75 studerende (1 hold af 75).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Øvelser 135
Forelæsninger 25
Projektarbejde 232
Ekskursioner 20
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Elektroniske portofolio bestående af samtlige opgaver.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlige opgaver (portfolioen).

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende