Hydrogeologi (HydroGeo)

Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømningsprocesser i flere dimensioner; bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet, transport og spredning af stoffer i grundvand; transportparametre; introduktion til modellering, modellering af grundvandsstrømninger og forureningstransport.

Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Målbeskrivelse

Viden:

 • Geologi, landskab, og grundvandsmagasiner
 • fysiske strømnings- og transportprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer og grundvandsforurening
 • grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • modellering af grundvandsstrømninger i EXCEL og med state-of-the-art grundvandsmodeller
 • prøvepumpningsanalyse
 • analysere grundvandsstrømninger og simpel stoftransport under stationære og ikkestationære forhold

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikke-stationære forhold
 • analysere udbredelsen af opløste forureningsstoffer i grundvandsmagasiner
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på grundvandsstrømning og stoftransport
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter

Undervisningen foregår ved forelæsninger og projektarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Projektarbejde
 • 49
 • Forberedelse
 • 136
 • Total
 • 206