Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Hydrogeologi (HydroGeo)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Peter Engesgaard (2-7e734e77757c3c79833c7279)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14054U

Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømningsprocesser i flere dimensioner; bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet, transport og spredning af stoffer i grundvand; transportparametre; introduktion til modellering, modellering af grundvandsstrømninger og forureningstransport.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Geologi, landskab, og grundvandsmagasiner
 • fysiske strømnings- og transportprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer og grundvandsforurening
 • grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • modellering af grundvandsstrømninger i EXCEL og med state-of-the-art grundvandsmodeller
 • prøvepumpningsanalyse
 • analysere grundvandsstrømninger og simpel stoftransport under stationære og ikkestationære forhold

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikke-stationære forhold
 • analysere udbredelsen af opløste forureningsstoffer i grundvandsmagasiner
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på grundvandsstrømning og stoftransport
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og projektarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Projektarbejde 49
Forberedelse 136
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende