Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planlægning af by og land: Aktører og processer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anne Gravsholt Busck (3-646a65436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14051U

Engelsk titel

Planning of Cities and Countryside: Actors and Processes

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de nyeste teorier indenfor fysisk og strategisk planlægning med henblik på analyse og diskussion af centrale planlægningsrelaterede problemstillinger. Kurset giver herunder indblik i nøglebegreber, samt centrale aktører og processer indenfor planlægningen.

Målbeskrivelse

Viden:

 • centrale planlægningsparadigmer og -begreber herunder rationel planlægning, kommunikativ planlægning, netværksstyring, partnerskaber, borgerdeltagelse og empowerment.
 • aktuelle planlægningstemaer i urbane og rurale kontekster.
 • fysisk og strategisk planlægning på forskellige skalaer fra EU til lokalt niveau.

 

Færdigheder:

 • redegøre for centrale teorier og begreber indenfor fysisk og strategisk planlægning.
 • redegøre for paradigmeskift indenfor planlægning.
 • redegøre for planlægningsrelaterede problemstillinger med udgangspunkt i specifikke case.
 • identificere relevante planlægningsteorier og begreber til analyse af specifikke problemstillinger.

 
Kompetencer:

 • kritisk sammenligne og diskutere planlægningsteorier og –metoder.
 • vurdere planlægningsteorier og -metoders anvendelighed i forhold til specifikke problemstillinger indenfor fysisk og strategisk planlægning.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi eller miljøgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside i Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende