Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

By og regional udvikling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Høgni Kalsø Hansen (2-56764e77757c3c79833c7279)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14032U

Engelsk titel

Urban and Regional Development

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i by og regional udvikling med vægt på geografisk ulighed og socioøkonomiske problemstillinger i Europa. På kurset arbejdes med by og regional udvikling med fokus på centrale lokaliseringsfaktorer for erhverv og arbejdskraft. Kurset introducerer nøgleaktører (f.eks. virksomheder, arbejdskraft, stat) og økonomiske, politiske og sociale processer, der bidrager til en forståelse af by og regional udvikling.  På kurset diskuteres både evolutionære, institutionelle og neo-klassiske vækstforklaringer samt erhvervsklynger, human kapital og storbykonkurrence. Kurset ser i denne forbindelse også på betydningen af især læring, innovation og teknologisk udvikling.

Målbeskrivelse

Viden:

By og regional udvikling, lokaliseringsfaktorer – erhverv og arbejdskraft,
økonomiske vækstmodeller, læring, teknologi, innovation, erhvervsklynger, evolutionær og institutionel teori, storbykonkurrence, strategisk planlægning, sociokulturelle forhold, statens og EUs påvirkning og regulering af socioøkonomisk udvikling.

Færdigheder:

  • Redegøre for regional og lokal socioøkonomisk ulighed, lokaliseringsteori, regional udviklingsteori, storbykonkurrence
  • Redegøre for økonomisk geografiske vækstmodeller og udvise forståelse for betydningen af læring, teknologi og innovation for regionale udviklingspotentialer
  • Analysere bymæssige og regionale socioøkonomiske udviklingstræk i Danmark og Europa
     

Kompetencer:

Beskrive og illustrere grundlæggende sammenhænge mellem socioøkonomiske faktorers betydning for by og regional udvikling.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

110 studerende (5 hold a 22).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 14
Ekskursioner 12
Forberedelse 152
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 4 dage
Den skriftlige opgave er en 4 dages tag-med-hjem-opgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende