Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistik i geoscience

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Majken Caroline Looms Zibar (3-7c727b4f78767d3d7a843d737a)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14015U

Engelsk titel

Statistics in Geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i en række grundlæggende statistiske medtoder til analyse og tolkning af geodata.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøve
 • Hypotesetest
 • Korrelation
 • Regression
 • Rumlig interpolation
 • Kriging


Færdigheder:

 • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel) og andre statistiske softwarepakker
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om geostatistiske emner.
   

Kompetencer:

 • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1 år.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Tilmelding


Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

16 studerende (1 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 62
Forberedelse 144
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende