TRÆ: Opbygning, Identifikation, Egenskaber

Kursusindhold

Følgende emner behandles:

Træers vækst og veddets anatomi: celletyper, årringsdannelse, grene/knaster m.m. Cellevæggens opbygning og struktur (porer m.m.) og dens vigtigste kemiske bestanddele (cellulose, hemicellulose, lignin).

Dendro-økologi: Hvordan vækstforholdene (lys, vand, næring, temperatur m.m.) påvirker dannelsen af ved, og veddets egenskaber. Også den omvendte problemstilling behandles: Hvordan kan analyse af (historisk) træ bruges til datering af arkæologiske fund, klima-rekonstruktion osv.

Identifikation af træ, mikro- og makroskopisk: De træarter, som er almindeligt forekommende i Danmark, samt nogle udvalgte indførte arter.

Veddets forhold til fugt og vand.

Styrken af træ og hvordan den påvirkes af vækstforholdene.

Biologisk nedbrydning af træ.

De vigtigste anvendelser og træprodukter.

På baggrund af undervisningen og læsestoffet skal du udarbejde et mindre kursusprojekt, hvor du selv vælger emnet i samråd med underviserne.

Engelsk titel

Wood: Anatomy, Identification, Properties

Målbeskrivelse

Viden
Den opnåede viden vil kunne give dig en bedre forståelse af, hvordan verdens skove og plantager forvaltes og udnyttes til træproduktion.

Færdigheder
Efter gennemførelse af kurset vil du kunne kende/identificere de almindeligste træarter, såvel med det blotte øje som ved hjælp af lup og mikroskop. Her ud over kender du til de vigtigste anvendelser og produkter af træ.

Kompetencer
Kurset skal give indsigt i, hvordan træer vokser, og hvordan væksten påvirkes af omgivelserne. Desuden skal det give en forståelse for, hvor vigtigt træ er som materiale i hverdagen, både historisk og i nutiden.

Stoffet gennemgås ved forelæsninger vekslende med øvelser og ekskursioner(fx. til trælasthandler, snedkeri o.a.). Ved øvelserne fremstilles og anvendes mikroskopiske præparater til identifikation af såvel hjemlige som indførte træarter. I den sidste del af kurset arbejdes der med et selvvalgt emne inden for stoffet. Dette arbejde skal resultere i en kursusrapport, der fremlægges og indgår ved karakterfastsættelsen.

I undervisningen benyttes bl.a.:
Hoadley, R.B. 2000. Understanding wood. The Taunton Press. ISBN 1-56158-358-8
og udvalgte kapitler fra:
Schweingruber, Börner & Schulze 2006. Atlas of Woody Plant Stems. ISBN-13: 978-3-540-32523-9
Wilson, R; White, D.J.B. 1986. The Anatomy of Wood. Stobart & Son LTD, London. ISBN 0-85442-034-7
Schweingruber, F.H. 1996. Tree Rings and Environment. Dendroecology.ISBN 3-258-05458-4
Bowyer, J.L.; Shmulsky, R.; Haygreen, J.G. 2003: Forest products and wood science. Iowa State Press. ISBN 0-8138-2654-3 (eller senere udgave).

Det vil være en fordel at have et basalt kendskab til botanik, og grundlæggende viden om hvordan planter vokser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
Den studerende skal fremstille sin egen samling af mikroskop-præparater (ca. 25 arter), samt udarbejde og fremlægge en kursusrapport om et selvvalgt emne. Foruden kursusrapporten indgår en mundtlig eksamination i bedømmelsen. Den mundtlige eksamen falder i to dele: 1) Beskrivelse og identifikation af et mikroskop-præparat fra din egen samling, og 2) et spørgsmål inden for emnekredsen dendro-økologi / veddets egenskaber / anvendelse af træ. Kursusrapporten (inkl. fremlæggelse) tæller 30% af karakteren, den mundtlige eksamination 70%. Præparatsamlingen tæller med i eksa-men, repræsenteret ved det ene præparat, der udvælges. Fremlæggelsen af rapporten er en del af den mdt. eksamen. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den mundtlige eksamen er uden forberedelsestid, og der må ikke bruges skriftlige hjælpemidler. Kniv, lup, mikroskop etc. stilles til rådighed i eksamenslokalet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 52
 • Ekskursioner
 • 18
 • Projektarbejde
 • 52
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 50
 • Total
 • 206