Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Bysociologi – menneske, sted og by

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Lise Byskov Herslund (4-7c7978755079777e3e7b853e747b)
  • Trine Agervig Carstensen (3-8370724f78767d3d7a843d737a)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14005U

Engelsk titel

Urban Sociology - Human, Place and City

Kursusindhold

Kurset præsenterer teoretiske tilgange til centrale teorier og begreber i bysociologien indenfor temaerne segregering, mangfoldighed, offentlige rum, steder, fællesskaber og lokalsamfund.

Disse temaer belyses via et udvalg af tekster, som læses, diskuteres og skriftligt sammenfattes.

I kursets forelæsninger gives en indføring i de centrale teorier og begreber relateret til bysociologien med eksempler fra forskellige bymæssige og sociale sammenhænge med særlig vægt på menneskers liv i byen.

Kurset starter med en historisk gennemgang af bysociologien for at give overblik over de vigtigste forskningstraditioner og emnets genstandsfelter. Herefter arbejdes der med aktuelle begreber og tilgange indenfor temaerne; deres forskelle og sammenfald og deres anvendelighed i analyse af centrale problemstillinger. En skriftlig opgave afslutter kurset.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.
- kategorisere og sammenligne nøglebegreber, der beskriver, hvordan sociale processer påvirker og er påvirket af byen og stedet.
- differentiere grundlæggende teori-traditioner og vurdere deres bidrag til analysen af menneskers liv i byen, samt deres anvendelighed i analyse og planlægning af byliv og byrum.

Færdigheder:
- analysere, differentiere og vurdere - i skrift og tale - sammenhænge mellem udvalgte relevante teorier.
- anvende og differentiere mellem nøglebegreber i forhold til fagspecifikke problemstillinger.
- relatere teoretisk forståelse til væsenstræk i konkrete eksempler.

Kompetencer:
- selvstændigt identificere og bearbejde bysociologiske emner samt udvælge relevante teorier og begreber til deres belysning.
- kritisere, vurdere og bedømme forskellige teori-traditioner og vurdere deres anvendelighed i planlægning og analyse af konkrete byrum.
- diskutere og analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset er inddelt i forskellige temaer, som hver indeholder forelæsninger, gæsteforelæsning, litteraturstudier, skriftligt arbejde, gruppediskussion og præsentation i plenum. Forelæsninger efterfølges af diskussion af det nye stof og læste tekster - i både skrift og tale. De beskrevne kompetencemål kan kun opnås kun ved at den studerende deltager aktivt i undervisningen, fx gennem diskussion og oplæg.

Kapacitet

40 studerende (1 hold af 40).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Til kurset hører et kompendium, der eksempelvis indeholder uddrag fra:
Bauman, Z. (2002) Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag
Giddens, A. (1998) Sociologi – en kort men kritisk introduktion. Hans Reitzels Forlag.
Jacobs, J. (1961) The death and life of great American Cities. Vintage. Cresswell, T. (2004) ‘Place - a short introduction’. Blackwell Publishing.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 77
Forelæsninger 69
Teoretiske øvelser 15
Kollokvier 30
Eksamen 15
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamen er en individuel skriftlig opgave,der afslutter kursetOmfang: 10 sider à 2400 tegn. Opgaven afleveres inden eksamensugen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Reeksamen er en individuel skriftlig opgave Omfang: 10 sider à 2400 tegn.
Aflevering af tre refleksionspapirer (af 1-2 siders omfang) er en forudsætning for at gå til reeksamen. Refleksionspapirerne skal afleveres to uger før reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende