Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Regnskab og økonomistyring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Carsten Georg Rohde (19-68667778796a73336c6a74776c3377746d696a456a68747333707a336970)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14034U

Engelsk titel

Accounting and Economic Management

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til:
- grundlæggende regnskabsforståelse (resultatsopgørelse, likviditet og balance)
- regnskabsanalyse (fx økonomiske nøgletal samt deres informationsværdi og validitet)
- ekstern økonomiinformation til forskellige interessenter (regnskabspraksis i landbruget)
- styring og opfølgningpå lønsomheden af virksomhedens forskellige aktiviteter (produkter, kunder m.m.)
- forskellige omkostningsbegreber og deres betydning for styring af ressourcer, omkostninger, lønsomhed og effektivitet
- budgettering og budgetkontrol som planlægnings- og opfølgningsværktøj
- budgetteringens tekniske og organisatoriske aspekter (fx budgetteringsprincipper og procedure)
- økonomistyringens særlige implementeringsproblemer (fx motivation, aktualitet, beslutningsrelevans)

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne tage del i virksomhedens økonomiske planlægning og kontrol.

Kurset er dels et introduktionskursus, der tilbydes til alle studieretninger på SCIENCE, dels et forudsætningsfag for det videregående kursus i strategi og ledelse i jordbruget.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Opnå grundlæggende forståelse for indholdet i en resutatsopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance.
• Beskrive de forskellige regnskabssystemer og -principper
• Opnå kendskab til brugernes styringsopgaver, informationsbehov og tilhørende analyseværktøjer.
• Opnå kendskab til koblingen mellem produktions- og økonomistyring.
• Opnå kendskab til specifikke kalkule- og budgetteringsværktøjer og deres formål.
• Have indblik i forudsætningerne for effektiv implementering af økonomistyringssystemer.

Færdigheder:
• Gennemføre en regnskabsanalyse
• Gennemføre lønsomheds- og omkostningsstyring.
• Udarbejde et totalbudget for virksomheden
• Udarbejde følsomheds- og nulpunktsberegninger
• Gennemføre budgetkontrol
• Udarbejde likviditetsbudgetter


Kompetencer:
• Vurdere budgetdatas validitet og virkningen på budgetforudsætninger og
• Vurdere virksomhedens aktivitets- og kapacitetsplanlægning
• Vurdere virksomhedens kapitalbehov
• Analysere og vurdere budgetsystemet som ledelses- og delegeringsværktøj
• Analysere virksomhedens lønsomhed

Anbefalede faglige forudsætninger

En almen interesse i erhvervsøkonomi og et kendskab til basal erhvervsøkonomi/​virksomhedsøkonomi/​driftsøkonomi er en fordel, men ikke essentielt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
MSc Programme in Animal Science

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Afklares senere

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kursets forelæsninger understøttes af øvelser og praktisk casearbejde, hvor de studerende får mulighed for aktivt at arbejde med de gennemgåede metoder og problemstillinger. Metoderne og problemstillinger relateres til jordbrugets særlige forhold såvel som andre virksomhedstyper. En række af de tilgængelige økonomistyringsværktøjer vil blive inddraget i casearbejdet.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 

Andersen, Michael og Carsten Rohde : Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur

Andersen, Michael og Rohde, Carsten: Virksomhedens økonomistyring. JØF.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Forberedelse 100
Praktiske øvelser 66
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Mundtlig prøve baseret på projektopgave

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse. For at få 12 skal alle læremål være opfyldt

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Rapporten skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende