Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Jordbrugspolitik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kim Martin Hjorth Lind (3-6d6b6f426b687471306d7730666d)
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14016U

Engelsk titel

Agricultural Policy

Kursusindhold

Kurset består af tre elementer:

 • Jordbrugspolitikkens fundament, der handler om det historiske grundlag og de værdier, der ligger bag dansk og europæisk jordbrugspolitik. Derudover vil de institutioner og politiske processer, der indrammer de jordbrugspolitiske beslutninger, blive behandlet. Ydermere gennemgås de økonomiske rammer for jordbruget og dermed for jordbrugspolitikken, herunder jordbruget under økonomisk udvikling samt de relevante produkt- og faktormarkeder.
 • Jordbrugspolitisk analyse, der med udgangspunkt i effektivitets- og ikke effektivitetsorienterede argumenter, diskuterer det økonomiske rationale bagved offentlig intervention, omhandler design og velfærdsøkonomiske implikationer ved forskellige politikker og instrumenter, instrumenternes overførselseffektivitet samt OECD’s modelramme for måling og evaluering af jordbrugspolitik.
 • Aktuelle jordbrugspolitiske emner og problemstillinger i en dansk og europæisk kontekst, herunder de seneste års store fokus på jordbrugserhvervets konkurrenceevne versus det samlede reguleringstryk skabt gennem regulering af produktionen og forbrugets afledte effekter på miljø, natur, klima, sundhed og ernæring samt den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitiks økonomiske konsekvenser for jordbrugets indtjening og samfundsøkonomien.

Målbeskrivelse

Læringsmålet er, at de studerende på grundlaget af jordbrugets sektorøkonomi og velfærdsøkonomisk teori, bliver i stand til, at forklare baggrunden for jordbrugspolitikken, design og effektivitet af forskellige politikker og instrumenter, samt kunne forklare velfærdsøkonomiske implikationer af jordbrugspolitik og politiske beslutningsprocesser.

Efter kurset vil den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive de vigtigste historiske, institutionelle og økonomiske rammer for dansk og europæisk jordbrugspolitik.
 • Beskrive det økonomiske rationale bagved de offentlige indgreb i jordbrugserhvervets økonomi.
 • Udtrykke en faglig jordbrugsøkonomisk forståelse af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.

Færdigheder

 • Identificere de relevante institutionelle og økonomiske rammer ved analyser af jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.
 • Identificere økonomisk effektive jordbrugspolitiske instrumenter på baggrund af velfærdsøkonomiske argumenter.
 • Analysere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger ud fra velfærdsøkonomiske argumenter og refleksioner.

Kompetencer

 • Perspektivere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger i forhold til jordbrugspolitikkens historiske, institutionelle og økonomiske rammer.
 • Diskutere og reflektere over mulige jordbrugspolitiske instrumenter på baggrund af et politisk ønske om at løse et konkret problem.
 • Diskutere aktuel jordbrugspolitik med udgangspunkt i økonomiske argumenter.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset tager udgangspunkt i kompetencer i mikroøkonomi og jordbrugspolitik, der fx kan opnås ved at deltage og bestå i kurset ”Introduktion til jordbrugsøkonomi” ved SCIENCE.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og diskussioner af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

De nævnte kilder er eksempler på den type litteratur, der vil blive benyttet. Den præcise litteratur vil dog blive annonceret i Absalon ved kursets start. 

Hill, Berkeley (2012). Farm Incomes, Wealth ans Agricultural Policy. CAB International 2012. Oxfordshire.
Tweeten, Luther and Standley R. Thomson (2002). Agricultural Policy for the 21st Century. Iowa State Press 2002. Annes.
OECD (2013). Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation. OECD 2013. Paris.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 54
Teoretiske øvelser 18
Forberedelse 134
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-elsamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der testes i hele målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Skriftlig prøve.

 

Hvis den studerende ikke har afleveret to øvelsesopgaver og en powerpoint-præsentation til diskussionsoplægget, skal det afleveres senest to uger inden reeksamen. Det skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende