Investering og Finansiering

Kursusindhold

 

Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
Generelt om renter og rentesregning
Fastlæggelse af kalkulationsrenten
Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning.
Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat.
Vurdering af investeringsalternativer
Porteføljeteori
Risikovurdering
Kapitalstruktur
Vurdering af finansieringsalternativer
CAPM
 

 

Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
MSc Programme in Animal Science

Målbeskrivelse

 

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
• Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
• Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
• Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning


Færdigheder:
• Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
• Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
• Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
• Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat


Kompetencer:
• Kan omsætte teoretiske nøglebegreber til praksis
• Analysere og vurdere investering og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle øvelsesopgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver.

Litteraturen vil blive oplyst ved kursusstart og vil kunne have karakter af nedenstående:

Berk and DeMarzo, Corporate Finance: The Core, Pearson, global edition, 2014

 

Det anbefales, at studerende har et basalt kendskab til mikroøkonomi. F.eks. Indledende økonomi, Mikroøkonomi eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed og ved ITX må egen computer, tablet eller mobiltelefon IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i stedet på papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 130
 • Eksamen
 • 4
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Total
 • 206