Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Anvendt spilteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jens Leth Hougaard (3-6c6e6a426b687471306d7730666d)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14002U

Engelsk titel

Applied Game Theory

Kursusindhold

Det økonomiske system er grundlæggende et resultat af millioner af beslutninger. Spilteori beskæftiger sig med strategiske beslutninger - dvs. beslutninger hvor man også skal tage højde for andres beslutninger, fordi resultat afhænger af alle de involverede agenters handlinger. Spilteori er derfor relevant for beslutninger lige fra international politik til dyrs eller planters overlevelses strategier.

I dette kursus vil vi fokusere på økonomiske anvendelser af spilteori. Det indebær både de traditionelle modeller fra industriøkonomi (fx oligopol modeller, prisdiskrimination mv), men også anvendelser som f.eks. omkostningsfordeling og rationering der er vigtige i alle de situationer hvor vi ikke kan bruge markedet til at allokere.  

Spilteori kan grundlæggende opdeles i hhv. kooperativ og ikke-kooperativ spiltreori. Vi skal se på begge dele. I ikke-kooperativ spilteori handler hver agent alene (det er altså alle mod alle) hvorimod kooperativ spilteori vedrører situationer hvor agenter må slå sig sammen i koalitioner. Begge former for modeller er vigtige i økonomi.


 

Målbeskrivelse

Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

Anbefalede faglige forudsætninger

Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

En grundbog indenfor spilteori (Det kunne være Robbert Gibbons - A primer in Game Theory), samt div. materiale oploaded til Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Teoretiske øvelser 36
Forberedelse 126
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøven er en skriftlig prøve med hjælpemidler

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende