Fagets videnskabsteori - økonomi

Kursusindhold

Kurset skal introducere de studerende til at se og forstå jordbrugs- og miljøøkonomi og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. Den studerende skal på selvstændig vis kunne diskutere videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål, som knytter sig til udvikling og anvendelse af faglig viden med relation til jordbrugs- og miljøøkonomi.

Der gives en introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder aksiomatisk-deduktivt system, hypotese, bekræftelse og falsifikation, paradigme, model og virkelighed. Disse begreber vil blive brugt til at analysere økonomiens fundamentale antagelser om rationel adfærd og centrale teoridannelser som mikroøkonomi, økonometri og makromodeller.

De væsentligste etiske teorier gennemgås ved at tematisere deres relevans for økonomien. Samtidig tematiseres det etiske indhold af velfærdsøkonomien ved dels at introducere til dens historiske udvikling og dels at sætte den i forhold til de præsenterede etiske teorier.

Endelig præsenteres nogle økonomisk-samfundsmæssige problemstillinger, hvor brugen af økonomiske metoder analyseres ud fra såvel videnskabsteori som etisk teori, fx  fattigdom og global fordeling, klimaforandringer, statslig regulering, etc.

Engelsk titel

Philosophy of Science - Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kompetencer:

Præsentere videnskabsteoretisk og værdimæssige problemstillinger i økonomien for andre faggrupper og indgå i en dialog om dem

Færdigheder:

Analysere vidensgrundlaget i faglige problemstillinger

Analysere værdimæssige problemstillinger i relation til økonomien og dens anvendelser

Viden:

Overblik over udvalgte erkendelsesteoretiske problemstillinger med relevans for økonomi

Overblik over væsentlige etiske teorier

Sammenfatte træk af velfærdsøkonomiens historie

De relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber og deres sammenhæng med faglige problemstillinger præsenteres gennem forelæsninger, øvelser og diskussion. Nogle forelæsninger holdes af inviterede gæster med speciale inden for særlige økonomiske teoridannelser eller anvendelsesområder. Andre forelæsninger er sammen med naturressourceuddannelsen, hvor videnskabsteoretiske, etiske eller samfundsmæssige problemstillinger af fælles relevans præsenteres. For at underbygge og støtte forståelsen af det gennemgåede stof ved forelæsningerne vil der blive gennemført øvelser. Der afleveres 3 mindre obligatoriske opgaver i løbet af kurset.

Undervisningsmaterialet består af en eller flere lærebøger samt et kompendium af artikler, som oplyses på Absalon umiddelbart før kursusstart.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamen består af forberedelse (20 minutter) og eksamination (20 minutter inklusive votering).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til forberedelsen er alle hjælpemidler tilladt. Til selve eksaminationen må kun benyttes noter udarbejdet under forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206