Coaching

Kursusindhold

Eksistentialistisk-fænomenologiske og socialkonstruktionistisk-narrative teorier; positiv-anerkendende psykologi; narrativ-samskabende teori og praksisforståelse; coachingrelationen; evidensbegreb; reflekterende praktikerteori; relevante teorier i de specifikke praksiskontekster.

Engelsk titel

Coaching

Uddannelse

Kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden 

 • udvikle dybdegående viden om og forståelse for et udvalg af relevante teorier inden for coaching og coachingpsykologien
 • få grundlæggende kenskab til dialogfilosofi og –psykologi,
 • udvikler forståelse og evner til at arbejde som reflekterende praktiker inden for coaching og beslægtede dialogformer

Færdigheder

 • kunne reflektere over coachingrelationen i teori og praksis og vurdere relationens betydning i konkret kontekster
 • vurdere teorier og udvikle refleksionsevne mht. teori-praksiskobling, bl.a. ved at skrive logbog i.f.t. et antal gennemførte coachingsessioner (logbogsnotater vil indgå i selve hjemmeopgaven
 • Udvide coaching fagets anvendelsesområder i forbindelse med specifik problemløsning
 • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere coachingprofesssionelle og videnskabelige problemstillinger

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere forskning og teori til forskellige arbejds- og udviklingssituationer, hvor coaching og coachingpsykologi kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier til praksis og anvende coaching i praksis og relevante kontekster på et teori- og evidensbaseret niveau
 • At udvikle en forståelse for sin egen rolle i coachingsammenhæng

Forelæsninger, gruppeopgaver, studiegrupper samt øvelser.

Valgfrit modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i Idrætsvidenskab.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen (individuel eller i grupper op til 4 personer) på baggrund af 5-siders synopsis.
Eksamen er 10 min ekstra ved 2 personer, 15 min ekstra ved 3 personer og 20 min ekstra ved 4 personer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende ved eksamen har demonstreret en udtømmende viden om coachingens og coachingpsykologiens centrale teoretiske tilgange, hvor vedkommende udviser særlig originalitet i koblingen.
 • Den studerende under eksamen har demonstreret evne og originalitet til at kunne inddrage andre relevante coachingpsykologiske teorier, hvor der desuden tages kritisk stilling til teoriernes relevans og betydning i konkrete coachingkontekster.
 • Den studerende har demonstreret en sikker og original kobling mellem teori og praksis ved at fremlægge og bearbejde et konkret coachingprojekt og ved overbevisende at dokumentere, hvordan coaching og coachingpsykologi kan evidensbaseres gennem en teoretisk og forskningsbaseret forankring.
 • Den studerende har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Opgaven fremstår som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse
 • 74
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206