Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idræt, politik og velfærd

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Laila Ottesen (8-6f727777687668714371687b76316e7831676e)
AB-Bygningen, Nørre Allé 55, tlf. 3532 1741 , E-mail: lottesen@nexs.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDK11003U

Engelsk titel

Sport and Welfare Policy

Kursusindhold

 • Teorier og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teorier om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teorier om velfærdsstaten og kommunerne

Målbeskrivelse

Viden:
At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel
At de studerene har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund
At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommersialisering og identificere aktuelle politiske og videnskabelige problemstillinger
Have viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis

Færdigheder:
Skal gennem den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller
Skal opnå såvel analytiske som idrætssocioglogiske færdigheder der kan anvendes i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område


Kompetencer:
Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område

Anbefalede faglige forudsætninger

Det anbefales at de studerende har haft de obligatoriske moduler på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i Idrætsvidenskab: "Idræt, individ og samfund", "Kvalitative metoder" og "Kvantitative metoder" - eller tilsvarende.

Bemærkninger

Valgfrit modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskablige kandidatuddannelse i Idrætsvidenskab.

Tilmelding

Ved færre end 10 tilmeldte kan kurset blive aflyst eller evt. afviklet som projekt under vejledning

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, workshops, studenterfremlæggelser og gæstelærere.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 50
Forberedelse 88
Eksamen 40
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
mundtlig eksamen (30 min. inkl. votering) på baggrund af 3-4 siders synopsis med selvvalgt problemformulering inden for pensum,
Problemformuleringen i synopsis skal godkendes af den kursusansvarlige.
Synopsis skal være godkendt senest sidste undervisningstime.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12.
Evaluering af eksamensopgave vil ske ud fra nedenstående kriterier:

 • Eksaminanden har i opgaven/besvarelse af spørgsmål til mundtlig eksamen demonstreret, at vedkommende har foretaget en analyse af en relevant idræts/velfærdspolitisk problemstilling.
 • Eksaminanden har i sin opgave/sin besvarelse demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har desuden taget kritisk stilling til aktuelle idræts/velfærdspolitiske problemstillinger og kan perspektivere/diskutere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets teorier og standarder for opgaveskrivning eller besvarelse af spørgsmål.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne til og overblik i forhold til den udvalgte problemstilling/​spørgsmålet.
 • Den skriftlige opgave skal fremstå som en helhed.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

samme som ordinær eksamen. Indstillingskravet kan opfyldes inden reeksamen. Synopsis afleveres og godkendes af kursusansvarlig senest to uger inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende