Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idræt, individ og samfund

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Charlotte Svendler Nielsen (9-6777726d69707769724472697c77326f7932686f)
AB-Bygningen, Nørre Allé 55, tlf. 3532 0830 , E-mail: csnielsen@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDK10011U

Engelsk titel

Sport, the individual and society

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra psykologiske, pædagogiske, sociologiske og kulturteoretiske tilgange.

Temaer kan for eksempel være identitet, læring, dannelse, krop, kommunikation, social ulighed, civilisation, politik og styring.

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra humanistisk-samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster.

Færdigheder:
De studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt.

Kompetencer:
De studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete cases fra idrætspraksis med et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv.
De studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

Bemærkninger

Obligatorisk modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B1 og B2
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Teoretiske øvelser 100
Forberedelse 200
Eksamen 62
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 1 uge
Skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et centralt stillet spørgsmål, inkl. en case fra idrætspraksis som skal undersøges med relevante teorier fra kurset. Max 10 sider.
Opgaven skrives individuelt.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende gennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret

  • overblik over pensum, evne til at udvælge relevante tekster derfra og at benytte disse til at belyse en given problemstilling på en reflekteret og selvstændig måde
  • evne til at begrunde tilvalg og fravalg med hensyn til teoriperspektiv på undersøgelsesemnet
  • at kunne anvende udvalgte teoretiske tematikker i forhold til at forstå fænomener i idrætspraksis
  • evne til at gøre den udvalgte litteratur til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Indstillingskravet kan opfyldes inden reeksamen. Ikke-godkendte elementer genafleveres og godkendes senest to uger inden reeksamen. Godkendte elementer kan genbruges

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende