Idræt og ernæring 2

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige originalartikler studeres samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring, herunder ernæringens påvirkning af substratvalg før, under og efter fysisk arbejde og dermed den funktionelle rolle for den fysiske præstationsevne.

Engelsk titel

Exercise nutrition 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse
   

VIDEN:

Den studerende vil ud fra videnskabelig originallitteratur opnå viden om kostens indvirkning på stofskiftet - især før, under og efter muskelarbejde og ved træning.

Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag samspillet mellem kost og stofskifte.

Den studerende vil opnå viden om  State of the art metoder til og planlægning af undersøgelser til belysning af samspillet mellem kost og stofskifte i relation til muskelarbejde og træning - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER
Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER
Den studerende vil opnå kompetence i at drage ansvar for egen faglige udvikling.

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer til at kunne foretage syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur indenfor kost, stofskifte og fysisk aktivitet samt at opnå færdigheder i translation og formidling af grundvidenskabelige problemstillinger.

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, problembaseret læring samt øvelser.

Videnskabelige reviews samt originalartikler.

Idræt og ernæring I. Human Fysiologi del 1 og del 2 Arbejdsfysiologi 1-4 eller tilsvarende.

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen med 30 min. forberedelsestid
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12

 

 • Eksaminanden kan ved eksamen demonstrere overblik og indsigt i pensum.
 • Eksaminanden kan analysere og diskutere emnet ved inddragelse af den relevante videnskabelige litteratur fra pensum.
 • Eksaminanden præsterer en selvstændig, præcis, original fortolkning og fremlæggelse af emnet.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Eksamen
 • 1
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse
 • 145
 • Total
 • 206