Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idræt og ernæring 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bente Kiens (6-67706e6a737845736a7d7833707a336970)
Sektionen for Molekylær fysiologi, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø. Tlf nr: 35 32 16 19
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDK10009U

Engelsk titel

Exercise nutrition 2

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige originalartikler studeres samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring, herunder ernæringens påvirkning af substratvalg før, under og efter fysisk arbejde og dermed den funktionelle rolle for den fysiske præstationsevne.

Målbeskrivelse

   

VIDEN:

Den studerende vil ud fra videnskabelig originallitteratur opnå viden om kostens indvirkning på stofskiftet - især før, under og efter muskelarbejde og ved træning.

Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag samspillet mellem kost og stofskifte.

Den studerende vil opnå viden om  State of the art metoder til og planlægning af undersøgelser til belysning af samspillet mellem kost og stofskifte i relation til muskelarbejde og træning - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER
Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER
Den studerende vil opnå kompetence i at drage ansvar for egen faglige udvikling.

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer til at kunne foretage syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur indenfor kost, stofskifte og fysisk aktivitet samt at opnå færdigheder i translation og formidling af grundvidenskabelige problemstillinger.

Anbefalede faglige forudsætninger

Idræt og ernæring I. Human Fysiologi del 1 og del 2 Arbejdsfysiologi 1-4 eller tilsvarende.

Bemærkninger

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

Tilmelding

Ved færre end 10 tilmeldte kan kurset blive aflyst eller evt. afviklet som projekt under vejledning.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, problembaseret læring samt øvelser.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Videnskabelige reviews samt originalartikler.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 4
Eksamen 1
Teoretiske øvelser 21
Forelæsninger 35
Forberedelse 145
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen med 30 min. forberedelsestid

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12

 

  • Eksaminanden kan ved eksamen demonstrere overblik og indsigt i pensum.
  • Eksaminanden kan analysere og diskutere emnet ved inddragelse af den relevante videnskabelige litteratur fra pensum.
  • Eksaminanden præsterer en selvstændig, præcis, original fortolkning og fremlæggelse af emnet.

 

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Genaflevering af øvelsesrapport hvis denne ikke er godkendt senest to uger inden reeksamen - allerede godkendt rapport kan genbruges

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende