Træningsplanlægning (PT-Træn)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre hovedområder:

 • Analyse af en idrætsgren. De studerende indsamler data og afprøver metoder til bestemmelse af de fysiologiske krav i forskellige idrætsgrene.
 • Analyse af forskellige testmetoder. Baseret på analyse af idrætsgren opstilles og afprøver de studerende metoder til evaluering af idrætsudøvere.
 • Baseret på analyse af idrætsgren opstilles de studerende forslag til træningsplanlægning, hvor det diskuteres, hvordan forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) skal prioriteres i løbet af året. Endvidere angiver de studerende praktiske anvisninger til, hvordan de forskellige træningsformer kan kombineres.
Engelsk titel

Planning of sport- and exercise training (PT-Træn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden: 
Opnår indsigt i at analysere en idrætsgren.
Kendskab til  forskellige testmetoder.
Teoretisk baggrund for at planlægge træning for idrætsudøvere

Færdigheder:
Kan udføre praktiske tests.
Udarbejde træningsprogrammer.

Kompetencer:
Kan analyse behovet og typen af træning for forskellige typer af idrætsudøvere.  
Kan prioritere anvendelsen af de forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) i forskellige perioder i idrætsgrene.

Planlægning af træningsforløb i praksis (under vejledning), studenterpræsentationer, forelæsninger og gruppetimer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende har faglige kompetencer svarende til de, der opnås ved kurset ”Træningsfysiologi”.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min (incl. votering)
Eksaminationen består af en (gruppe)synopsis, der fungerer som et oplæg til en individuel mundtlig eksamen. Eksamen er individuel og uden forberedelse. Den vil tage udgangspunkt i synopsen, men vil omhandle hele pensum. Synopsen kan afleveres i de arbejdsgrupper, som den studerende arbejder med under undervisningsforløbet. Synopsens længde er maksimalt 1 normal side og 2 figurer/tabeller samt referenceliste.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende ved eksamen har foretaget en velovervejet besvarelse af de i eksamensopgaven stillede spørgsmål om arbejdskravsanalyse og træningsplanlægning baseret på pensum og supplerende litteratur.
 • Den studerende i sin besvarelse har demonstreret evne til kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og desuden har taget kritisk stilling til pensum og supplerende litteratur.
 • Den studerende har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Den studerende har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne og overblik i forhold til den udvalgte problemstilling.
 • Opgaven fremstår som en helhed.
 • Den studerende har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Opgaven fremstår som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Projektarbejde
 • 50
 • Kollokvier
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Forberedelse
 • 83
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206