Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

TVÆRfagligt Studenterprojekt (TVÆRS)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
To blokke på halv tid
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Eva Wulff Helge (7-67796a676e69674270677a75306d7730666d)
Hovedbygningen, Nørre Allé 51, 2200 København N
Tlf nr: 35 32 08 03, E-mail: ewhelge@ifi.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB11012U

Engelsk titel

Interdisciplinary projects (TVAERS)

Kursusindhold

Et TVÆRS-projekt tager afsæt i en konkret og relevant samfundsmæssig problemstilling, hvis løsning kræver integration af flere fagligheder, ofte med en innovativ tilgang. 2-4 samarbejder om projektet, og de kan komme fra samme eller fra to forskellige bacheloruddannelser. Projektarbejdet tager afsæt i en problemformulering, som de studerende selv vælger i samråd med relevante vejledere.
Projektforløbet omfatter en introduktion til projekt- og gruppearbejde.
Projektet afsluttes med en skriftlig grupperapport samt en minikonference, hvor hver studerende skal udarbejde en poster og fremlægge den mundtligt (se endvidere under "Eksamensform").

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

 • at kunne formidle skriftligt og mundtligt til både fagfæller og i en tværfaglig sammenhæng
 • at kunne anvende enkle og effektive projektstyringsredskaber

 Viden:

 • at have tværfaglig viden med udgangspunkt i egen faglighed
 • at have viden om projektarbejdsformen og projektstyringsredskaber

 Kompetencer:

 • at kunne indgå meningsfuldt og problemløsende i et tværfagligt samarbejde
 • at kunne arbejde projektorienteret
 • at kunne sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • at kunne tænke og handle innovativt
   

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået 90 ECTS på bacheloruddannelsen.

Bemærkninger

Kurset udbydes næste gang i studieåret 2016/2017
En ekstern samarbejdspartner (fx en ansat i en virksomhed, kommune, organisation eller lignende) kan være tilknyttet projektet, men det er ikke en forudsætning.

For at påbegynde et TVÆRS-projekt i blok 3, skal der ved blokstart foreligge en projektkontrakt. Det kræver ofte en del forarbejde, så det anbefales at starte planlægningen af et TVÆRS-projekt i god tid. Yderligere oplysninger om TVÆRS-projektet kan fås ved henvendelse til Eva Wulff Helge.

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Hvis der er fornuftige argumenter for det, kan TVÆRS-projektet uføres på fuld tid i blok 4. Dette skal godkendes af studielederen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Tværfagligt projektarbejde under vejledning.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 7
Forberedelse 13
Praktiske øvelser 50
Projektarbejde 342
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Praktisk mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering af grupperapport, løbende under kurset.
Mundtlig præsentation af projekt
Det skriftlige arbejde og den mundtlige præsentation vægtes ligeligt i bedømmelsen

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når den studerende:

 

 • kan sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • Udviser innovativ tænkning og handling
 • demonstrerer handlingskompetence til tværfagligt samarbejde og problemløsning
 • formår at formidle egen faglighed på højt niveau
 • kan gøre rede for anvendelsen af forskellige projektstyringsredskabe

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende