Arbejdsfysiologi 4 - Stofskifte og endokrinologi (T-Afys4)

Kursusindhold

Basal fysiologisk læring om gastrointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Ændringer i disse under fysisk aktivitet og adaptationer til fysisk træning – samt betydningen af disse ændringer /adaptationer for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne.

Engelsk titel

Exercise Physiologi 4 - Metabolism and endocrinology (T-Afys4)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal opnå viden om og kan reflektere over basale begreber og mekanismerne indenfor områderne; gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte hos mennesket. Den studerende har viden om og kan reflektere over ændringer inden for disse områder i forbindelse med overgangen fra hvile til fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning hos mennesket.
 

Færdigheder:
Den studerende skal kunne udføre basale fysiologiske relevante beregninger og kan forholde sig til størrelsesordnerne på sådanne beregnede fysiologiske parameter, og have teoretisk kendskab til simple fysiologisk eksperimenter. Den studerende vil kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske principper og ændringer i forbindelse med fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne vurdere betydningen af simple cellulære mekanismer for fysiologiske ændringer inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Endvidere ville kunne analysere og vurdere betydningen af træningseffekter på gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne. Desuden vil den studerende teoretisk kunne planlægge simple eksperimentelle fysiologiske forsøg til belysning af simple problemstillinger indenfor gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.

Udvalgte kapitler fra:
Metabolic regulation, A Human Perspective, Keith N Frayn, 3rd edition
Human Physiology; The mechanims of body function, Vander et al 11th edition

Præcisering af litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kendskab til fysiologi/anatomi svarende til kurserne Arbejdsfysiologi 1 + 2 + 3

Arbejdsfysiologi 4 er et valgfag på bacheloruddannelsen i idræt - men såfremt du er interesseret i humanfysiologi og ernæring er det et essentielt kursus, da det giver dig den fysiologiske basis for at kunne forstå fordøjelse, optagelse og deponering af substrater og hvordan vores hormonsystemer fungerer.

Dette fag bør vælges, hvis man senere hen vil læse hovedfag i Humanfysiologi og/eller "idræt og ernæring", "motion på recept" og beslægtede specialiseringsfag.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve. Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:
For at opnå karakteren 12 forventes det at:
Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets terminologi.
Eksaminanden har demonstreret fejlfri beherskelse af de i kurset behandlede fysiologiske emner.
Eksaminanden har demonstreret overblik og evne til at anvende sin fysiologiske viden til analyse af fysiologiske sammenhænge.

Mere specifikt betyder dette at den studerende forventes at kunne:

• Demonstrere en detaljeret fysiologisk viden indenfor områderne gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.
• kan analysere og vurdere ændringer i gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte ved overgangen fra hvile til arbejde
• kan analysere og vurdere effekten af træning på gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.
• kan analysere og vurdere betydningen af træningseffekter på gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 16
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 157
 • Total
 • 206