Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idrætspraksis og teori 6 (PT-6)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Helle Winther (8-6a796b70766a67744270677a75306d7730666d)
  Danseperformance
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB11004U

Engelsk titel

Sport practice and theory 6 (PT-6)

Kursusindhold

 • Følgende studieelementer indgår i modulet: Danseperformance, Basket og Svømningens stilarter


Danseperformance:
Der arbejdes med koreografiske redskaber, improvisation, moderne dans, performanceprincipper, stage presence, bevægelseslære, æstetiske læreprocesser og personlig udvikling. Desuden arbejder de studerende i grupper med et større performanceprojekt fra idéfase, til koreografi og perfektionsfase. Performanceprojektet relateres i teoretisk opgave til undervisning i gymnasiet.
Basket
Der arbejdes med basketballspillets tekniske og taktiske elementer med henblik på at opnå praktisk og teoretisk forståelse af spillet og dets del-elementer. Undervisningen vil indeholde forskellige del-elementer, således at den studerende kan udføre specifikke bevægelser (i individuel og kollektiv kontekst) samt analysere, planlægge og formidle Basket.
Svømningens stilarter:
Der arbejdes med de 4 klassiske stilarter, butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl samt spring fra vippe. Gennem videoanalyse af stilarterne udvikles forståelse for svømmeteknik. Desuden udvikles færdigheder i at planlægge et teknisk træningsforløb samt at kunne reflektere over eget og andres udbytte af forløbet.

Målbeskrivelse

Danseperformance:
Den studerende skal:

Viden:

 • Den studerende studerende skal opnå indsigt i performanceprocesser, kropslig artikulation, koreografi, kreativitet, personlig udvikling, og kommunikation i relation til både dansekunst og gymnasiebekendtgørelse.
 • Udvikle viden om, hvordan man kan analysere kroppens og dansens form/udtryk i forbindelse med performance som kunstnerisk produktion.

 

Færdigheder:

Selvstændigt udvikle og gennemføre et for gruppen og den enkelte udfordrende, differentierbart og vedkommende projekt i relation til den stillede performanceopgave.
Udvikle og vise en performance med et godt teknisk niveau og gennemarbejdet kvalitet i relation til bevægelsernes form og følelsesmæssige dimensioner.

Kompetencer:

 • Opnå en nuanceret praktisk kompetence og teoretisk viden om improvisation og komposition i bevægelse/dans herunder kompetence til at kunne arbejde kreativt og kvalitativt med kunstnerisk metode i idrætsundervisningen.
 • Udvikle kompetence til at arbejde med koreografiske principper, kropslig kreativitet og gruppedynamiske processer i bevægelse og dans

 

Basketball:

Viden:

 • Opnå viden om centrale elementer i basketball - både på det individuelle og på det holdmæssige plan
 • Opnå viden i relation til teknik og taktik spillet
 • Opnå viden om spillet, reglerne i spillet samt tilhørende variationer.


Færdigheder:

 • Kunne forklare og vise de færdigheder som er væsentlige for at kunne spille basketball og være i stand til at foretage elementære fejlrettelser på udførelsen.
 • Væsentlige færdigheder er: Individuelt – driblinger, afleveringer, skud, lay up, mand til mand forsvar, reboundteknik, screeninger.
 • Holdspil – fastbreak, defensivt tilbageløb, holdforsvar, angrebsspil mod personligt - og zoneforsvar, indkastspil.
 • Kunne udføre analyse af tekniske og taktiske aspekter i spillet
 • Være i stand til at designe, beskrive og udføre simple øvelser til træning af diverse spilelementer.

 

Kompetencer:

 • På baggrund af den opnået viden om basketball at være i stand til at ræsonnere, udvælge og konstruere et basketballforløb eller en undervisningsserie for øvede og begyndere på gymnasieniveau.
 • Kunne evaluere den konkrete undervisning eller spilsituation og derudfra analysere hvilke ændringer der er nødvendige for at opnå de ønskede mål.

 

Svømningens stilarter

 
Viden:

 • Gennem videoanalyse af stilarterne kombineret med relevant litteratur skal den studerende opnå viden om svømmeteknik og dennes udvikling. Herunder arbejdes med såvel en naturvidenskabelig som humanistisk-samfundsvidenskabelig tilgang til læring i svømning.

 

Færdigheder:

 • Den studerende skal udvikle kvaliteten af praktisk færdighed i svømningens stilarter på baggrund af systematisk analyse samt begrundet vejledning i studiegruppen. Desuden skal der vises udvalgte spring med høj forevisningsværdi. 

   

Kompetencer:
 

 • Den studerende vil opnå kompetencer i at analysere en konkret praksis. Desuden lægges vægt på at opbygge kompetencer ifht kropslig og verbal formidling i feedback/vejlednings situationen.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Gennemgået 1. års moduler.

Bemærkninger

Kun for studerende optaget på bacheloruddannelsen i idræt.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Underviser

Kontaktpersoner:
Danseperformance: Helle Winther, AB-Bygningen, Nørre Allé 55, 2200 Kbh. N, Tlf:35 32 08 06, E-mail: hwinther@ifi.ku.dk
Basketball: Jacob Wienecke, PANUM, Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N., Tlf. nr.: 35 32 75 90, E-mail: jwienecke@ifi.ku.dk
Svømning: Nikolai Nordsborg, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 32 16 12

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der arbejdes med praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, selvstændige gruppeprocesser med performance, supervision, bevægelsesanalyser, spilanalyser og teoretiske opgaver.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses ved kursusstart i Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Praktiske øvelser 72
Forberedelse 128
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Danseperformance, Basketball og Svømningens stilarter) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Et krav om undervisningsdeltagelse indgår som en del af eksamenskravene. Kravet består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning i hvert enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Danseperformance:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse og selvstændig deltagelse i de gruppekoreografiske processer samt ud fra en helhedsvurdering af den afsluttende performance (intern censur).

* Basket:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, praktisk niveau (løbende evaluering) og teoretisk prøve.

* Svømningens stilarter:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, praktisk niveau og afsluttende mundtlig gruppeeksamen i eksamensugen (3-4 personer pr. gruppe)

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Danseperformance:
Karakteren 12 (fremragende) gives når den studerende demonstrerer evne til:

 • At udvikle et personligt og unikt udtryk i dansens helhed med et kvalitativt nuanceret repertoire af kropslig artikulation og dynamisk musikalitet
 • At vise og dokumentere faglig dybde og sensitiv nuancering af kvalitative og kreative kompetencer i relation til funktionelle, ekspressive og symbolske kriterier i performanceproduktionen
 • At illustrere både overbevisende teknisk, musikalsk og kropslig kommunikativ kompetence
 • At kunne anvende et levende og nuanceret sprog på en såvel teoretisk fagligt som metaforisk overbevisende måde i forhold til den teoretiske performanceopgave.
 • At udvælge, beskrive og analysere udvalgte væsentlige aspekter af performance proces og begivenhed i den afsluttende opgave med en meget klar kritisk og perspektiverende refleksion i relation til dans som pædagogisk og kunstnerisk fænomen.

 

Basket:
For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

 • Med høj bevægelsesmæssig kvalitet og effektivitet under pres demonstrerer en beherskelse af basketballspillets tekniske og taktiske facetter.
 • I kampsituationen viser en overbevisende evne til i såvel angreb som forsvar at kunne handle taktisk konstruktivt i en spiludvikling
 • Ved den afsluttende eksamen demonstrere en indgående evne til at anvende og forholde sig kritisk til den for faget valgte teori og praksis.

 

Svømningens stilarter:
Karakteren 12 gives, når den studerende:

 • demonstrerer overbevisende sikkerhed i udførelsen af de 4 stilarter ved gennemførelse af 100m medley inklusiv vendinger. Svømningen skal være rytmisk, funktionel og effektiv med høj forevisningsværdi af hver stilarts særlige karakteristika.
 • viser de udvalgte spring med høj forevisningsværdi.
 • på sikker vis designer, begrunder, afprøver og evaluerer tekniktræning med baggrund i alsidig viden, flervinklet billedanalyse og i relation til personligt mål.
 • demonstrerer alsidig færdighed i at vurdere og vejlede såvel generelle tværgående som specifikke elementer af svømningens stilarter i egen såvel som gruppens studieproces.
 • demonstrerer evne til at sætte personligt mål for studieudbytte, forholder sig til normer for studiesamarbejde og vurderer effekt af anvendte feedbackmetoder i gruppeprocessen.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Delelementer, der allerede er bestået ved en tidligere eksamenstermin kan genafleveres uden genbedømmelse ved reeksamen. Det gælder også eventuelle skriftlige gruppeopgaver, der danner grundlag for en individuel bedømmelse.

Har den studerende ikke tidligere medvirket i gruppeopgave, skal tilsvarende opgave udarbejdes individuelt.

Er kravet om aktiv deltagelse ikke opfyldt i et eller flere elementer, skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende