Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Arbejdsfysiologi 3 - Kredsløb og respiration (T-Afys3)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Nikolai Baastrup Nordsborg (3-7064704270677a75306d7730666d)
  • Ylva Hellsten (9-7b6a676e6e757667704270677a75306d7730666d)
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB11001U

Engelsk titel

Exercise physiology 3 – Cardiovascular and respiratory physiology (T-Afys3)

Kursusindhold

Respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning i hvile, under arbejde og effekter af træning. Evaluering af effekter af træning på respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning.

Målbeskrivelse

 

VidenKredsløb: Har kendskab til hjertets mekaniske og elektriske funktion, Kan analysere årsagssammenhænge i forhold regulering af blodtryk, vaskulær resistans og hjertets minutvolumen i hvile og under arbejde, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres i hvile og under arbejde.

 

Respiration: Kan beskrive gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2 transport i blodet, diffusion mellem blod og mitochondrier. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere hvilke faktorer der påvirker respirationen i hvile og under arbejde.

Muskulær energiomsætning: Kan analysere og vurdere arbejdsintensitets og træningstilstands betydning for aerob og anaerob energiomsætning. Kende metoder til vurdering af aerob og anaerob energiomsætning.


Færdigheder
De studerende opnår færdigheder i at læse såvel basalfysiologisk lærebogsmateriale såvel som udvalgt original litteratur. Desuden opnås kendskab til de færdigheder der kræves for at foretage kvantitativ evaluering af kredsløbsfunktion.

Kompetencer
Den studerende vil opbygge kompetencer ifht. at kunne forstå, anlaysere og diskuterer arbejdsfysiologiske forhold. Der vil desuden blive lagt vægt på evnen til kort og præcist at besvare humanfysiologiske spørgsmål.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til cellulær metabolisme svarende til arbejdsfysiologi 1 + 2

Formelle krav

Kun for studerende på bacheloruddannelsen i Idræt

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Underviser

Kontaktpersoner:
Ylva Hellsten: Sektionen for "Integreret Fysiologi", Universitetsparken 13, 2100 København Ø, Tlf:3532 1616, E-mail: yhellsten@nexs.ku.dk
Nikolai Nordsborg: Sektionen for "Integreret Fysiologi", Universitetsparken 13, 2100 København Ø, Tlf:3532 1612, E-mail: nnordsborg@nexs.ku.dk

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
Skemagruppe C + A eller B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forelæsninger 28
Kollokvier 14
Praktiske øvelser 4
Projektarbejde 20
Forberedelse 137
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes det at eksaminanden:

 

  • Demonstrerer en detaljeret fysiologisk viden indenfor respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning.
  • Kort og præcist kan analysere og vurdere ændringer i respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning ved overgangen fra hvile til arbejde
  • Kort og præcist kan analysere og vurdere effekten af træning på respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning.
  • Kort og præcist kan analysere og vurdere betydningen af træningseffekter på respiration, kredsløb og muskler for præstationsevnen.

 

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Rapport knyttet til eksperimentiel øvelsesdel skal være afleveret og godkendt senest to uger inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende