Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lone Friis Thing (7-6e68766a6b70694270677a75306d7730666d)
AB-Bygningen, Nørre Allé 55, 2200 København N,
dir. nr.: 35 32 08 62
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB10013U

Engelsk titel

Theory of Sport Science (VtIdr)

Kursusindhold

Alment kursus i idrætsfagets videnskabsteori. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt. Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Målbeskrivelse

Viden
Den studerende skal kunne beskrive og sammenligne forskellige videnskabstraditioner såsom hermeneutik og positivisme.

Kompetencer
Den studerende skal kunne fortolke sit eget fag i videnskabsteoretisk lys.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrætten ud fra videnskabsteoretiske perspektiver
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af videnskabsteoretisk indfaldsvinkler.

Bemærkninger

Obligatorisk modul på bacheloruddannelsen i Idræt

Tilmelding

Ved færre end 12 tilmeldte kan kurset blive aflyst.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppetimer.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 50
Forberedelse 100
Eksamen 28
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 5 dage
Opgaven er individuel. Den udleveres mandag og afleveres fredag.
Opgavebesvarelsen skal være på max 7 sider.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når

  • Den studerende demonstrerer overblik og indsigt i centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.
  • Den studerende har kendskab til idrætsfagets videnskabsteoretiske historie.
  • Den studerende kan analysere og diskutere vidensgrundlaget i udvalgte problemstillinger.
  • Den studerende kan analysere og diskutere etiske problemstillinger i relation til idrætsfaget.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende