Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Kursusindhold

Alment kursus i idrætsfagets videnskabsteori. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt. Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Engelsk titel

Theory of Sport Science (VtIdr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden
Den studerende skal kunne beskrive og sammenligne forskellige videnskabstraditioner såsom hermeneutik og positivisme.

Kompetencer
Den studerende skal kunne fortolke sit eget fag i videnskabsteoretisk lys.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrætten ud fra videnskabsteoretiske perspektiver
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af videnskabsteoretisk indfaldsvinkler.

Forelæsninger og gruppetimer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Obligatorisk modul på bacheloruddannelsen i Idræt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Opgaven er individuel. Den udleveres mandag og afleveres fredag.
Opgavebesvarelsen skal være på max 7 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når

 • Den studerende demonstrerer overblik og indsigt i centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.
 • Den studerende har kendskab til idrætsfagets videnskabsteoretiske historie.
 • Den studerende kan analysere og diskutere vidensgrundlaget i udvalgte problemstillinger.
 • Den studerende kan analysere og diskutere etiske problemstillinger i relation til idrætsfaget.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206