Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Arbejdsfysiologi 1 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Svend Sparre Geertsen (10-79796d6b6b787a796b7446746b7e7934717b346a71)
Sektionen for "Fysisk aktivitet og hjernen", Panum Instituttet, lokale 33.3.19, Blegdamsvej 3, 2200 København N, tlf. 28 75 74 68, E-mail: npetersen@nexs.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB10005U

Engelsk titel

Exercise physiology 1 – muscle and nerve physiology and functional anatomy (T-Afys1)

Kursusindhold

 • Cellers opbygning, funktion og metabolisme. Transportprocesser. Nervesystemets celler og signalering imellem dem. Nervesystemets overordnede anatomi.
 • Generel ledlære og støttevæv.
 • Kroppens led og knogler samt de dybe rygmusklers udspring, insertion og funktion.
 • Basal kinematik (position, hastighed og acceleration af hele kroppen eller dele deraf).

Målbeskrivelse

VIDEN:

 • Forstå fysiologiske principper der ligger til grund for cellens funktion. Kunne redegøre for cellens opbygningen og metabolisme (glykolysen, Krebs' cyklus samt respirationskæden).
 • Forstå nervecellers signallering og de principper som ligger til grund herfor, herunder membranpotentialer samt synaptisk transmission.
 • Opnå viden om grundlæggende anatomiske, biomekaniske og fysiologiske principper, der er basis for forståelse af de overordnede områder (muskelfysiologi, neurofysiologi og metabolisme).


FÆRDIGHEDER

 • Beskrive cellens opbygning
 • Redegøre for cellens funktioner, herunder transportprocesser, replikation og metabolisme
 • Redegøre for neuroners signalering
 • Beskrive den overordnede opbygning af nervesystemet
 • Beskrive typer af støttevæv, hvor de findes og deres biomekaniske egenskaber, samt fortolke hvordan opbygningen og egenskaberne relaterer til deres funktion
 • Beskrive knogler og led for hofte-, knæ-, fod-, skulder- og albueled
 • Forklare hvordan opbygningen af leddene relaterer til deres funktion (herunder funktion af ligamenter, menisker, ledtype)
 • Beskrive opbygning, knogler og led for hvirvelsøjlen (herunder rygmarven) og brystkassen (thorax) samt de dybe rygmuskler (udspring, insertion og funktion)
 • Beskrive den stående og siddende stillings funktionelle anatomi samt løfteteknik
 • Redegøre for biomekaniske grundprincipper

 

KOMPETENCER

 • Kunne forklare principper, der relaterer sig til cellens funktioner og sætte disse i en overordnet sammenhæng eksempelvis for grupper af neuroner eller muskler
 • Kunne anvende terminologi til at beskrive bevægelser, herunder bedømme i hvilke planer og omkring hvilke akser bevægelserne forekommer
 • Kunne anvende og inddrage biomekaniske grundbegreber og Newton's love i forbindelse med analyse og vurdering af idrætsfærdigheder
   

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Forberedelse 80
Praktiske øvelser 30
Kollokvier 28
Eksamen 40
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
I løbet af kurset stilles 2 individuelle prøver, som består af 10-20 multiple choice opgaver. Disse prøver samt øvelsesrapport skal være bestået inden eksamen.
Kurset afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Til biomekanik-delen kan formelsamling benyttes.
Ingen hjælpemidler er tilladt til fysiologi- og anatomidelen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal eksaminanden

 • vise en detaljeret forståelse for grundlæggende fysiologiske mekanismer om cellens funktion
 • vise klar forståelse for nervecellers funktion og signalering
 • kort og præcist kunne redegøre for og beskrive bevægeapparatets normale strukturer og funktion
 • vise klar forståelse for funktionel anatomi
 • vise indgående kendskab til og klar forståelse for de biomekaniske grundbegreber og kan anvende disse i forbindelse med beregninger
 • kan analysere og vurdere biomekaniske problemstillinger
 • har deltaget i laboratorieøvelsen og har afleveret og fået godkendt en øvelsesrapport, der viser indsigt i og overblik over øvelsens emneområde

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Beståede elementer fra ordinær eksamen kan genbruges - ikke beståede elementer skal genafleveres/bestås senest to uger inden reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende