Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Menneskets præstationsevne og træthedsudvikling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Nybo (4-707b64714270677a75306d7730666d)
Sektionen for Integreret fysiologi - August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø., Tlf nr:35 32 16 20, E-mail: nybo@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA05041U

Engelsk titel

Exercise performance and fatigue

Kursusindhold

Indhold:
Kurset består af en forelæsningsrække og en praktisk del. I den teoretiske del bliver teorier for fysiologiske og fysiske forholds indflydelse på præstationsevne gennemgået og den studerende vil både via forelæsningerne samt en tilhørende øvelse blive introduceret til metoder til bestemmelse af centrale og perifere faktorers betydning for træthed.

Den praktiske del: Med afsæt i en selvvalgt problemformulering samt udarbejdelse af forsøgsdesign gennemfører de studerende i grupper af 3-6 personer eksperimentelle forsøg/øvelser, som tester en relevant problemstilling inden for præstationsevne og/eller træthedsudvikling under arbejde. På baggrund af forsøgene skrives individuelt en rapport (i artikelform) og denne afleveres som eksamensprojekt.

Målbeskrivelse

Viden om: 

Fysiologiske parametre af betydning for præstationsevnen under henholdsvis langvarige idrætspræstationer og intenst, kortvarigt arbejde og hvordan disse parametre kan testes.

Opnå bredt kendskab til "træthedsteorier" - herunder viden om faktorer, der har betydning for perifer/muskulær træthed (metaboliske forskydninger, forandringer i ionbalance, calciumfrisætning og disses betydning for ekscitations-kontraktions koblingen i skeletmuskulaturen) og fysiologiske forandringer, der kan inducere central træthed (neurotransmitter-teorier, neuromodulatorer, cerebral substrat og iltleverance/forbrug, temperaturforandringer, inhibitorisk feedback).

Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for træthedsudvikling under en konkret arbejdssituation.

Kompetencer:

Kunne designe og gennemføre eksperimentelle forsøg, der tester en relevant arbejdsfysiologisk problemstilling.

Kunne analysere en konkret arbejdssituation, forholde sig til eksperimentelle forsøgsresultater og perspektivere/diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

Færdigheder:

Opstille relevante fysiologiske forsøg - herunder tilegne sig nye færdigheder/metoder af betydning for at kunne undersøge relevant fysiologisk problemstilling

Kunne formidle metoder og resultater (afrapportering i artikelform) - herunder anvende fagets repræsentationsformer og standarder for at diskutere og referere til relevant videnskabelig litteratur

Anbefalede faglige forudsætninger

Human Fysiologi del 1 og kredsløb og respiration eller tilsvarende fysiologiske kurser.

Bemærkninger

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

Tilmelding

Ved færre end 10 tilmeldte kan kurset blive aflyst eller evt. afviklet som projekt under vejledning.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger samt fremlæggelser, øvelser og selvstændigt eksperimentelt arbejde.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Forberedelse 60
Praktiske øvelser 8
Projektarbejde 80
Eksamen 38
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Individuel skriftlig hjemmeopgave baseret på eksperimentelt gruppearbejde, max. 15 sider, eksklusiv figurer og tabeller.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12.

  • Eksaminanden har i eksamensopgaven demonstreret, at gruppen har foretaget en velorganiseret og velovervejet undersøgelse af en relevant arbejdsfysiologisk problemstilling, med overvejelser om forsøgsdesign, praktisk udførsel og undersøgelsens originalitet.
  • Eksaminanden har i sin opgave demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har desuden taget kritisk stilling til de opnåede resultater og kan perspektivere/diskutere disse i forhold til relevant udvalgt litteratur.
  • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
  • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne og overblik i forhold til den udvalgte problemstilling.
  • Opgaven fremstår som en helhed.

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Aflevering af nyt projekt (data/resultater fra tidligere eksperimentelt arbejde kan genanvendes)

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende