Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jens Bangsbo (8-6e6665726b7766734472697c77326f7932686f)
Sektionen for "Integreret Fysiologi", Universitetsparken 13, 2100 København Ø.
Tlf: 35 32 16 23, E-mail: jbangsbo@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA05016U

Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i fire hovedområder:

  • Effekter af forskellige former for aerob træning
  • Effekter af forskellige former for anaerob træning
  • Effekter af forskellige former for styrketræning
  • Effekter af forskellige former for kombination af træningsformer

    Under hver træningsform vil der blive afviklet praktiske øvelser, hvor træningen vil blive afprøvet og evalueret.

Målbeskrivelse

Viden:  Opnår indsigt i principperne i og fysiologiske effekter af træningsformerne aerob-, anaerob- og styrketræning.

Færdigheder: Er i stand til praktisk at planlægge og udføre aerobe-, anaerobe- og styrketrænings sessioner.

Kompetencer: Kan analyse effekten af en træning på en given idrætsudøver. Kan vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til biomekanik, anatomi, fysiologi samt arbejdsfysiologi eller tilsvarende vil være en fordel.

Tilmelding
Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Jens Bangsbo m fl.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppetimer, praktiktimer og øvelser.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Praktiske øvelser 9
Forberedelse 170
Eksamen 3
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

  • Den studerende i eksamensopgaven har foretaget en velovervejet besvarelse af de i eksamensopgaven stillede spørgsmål om effekten af forskellige træningsformer og kan relatere denne til relevant litteratur
  • Den studerende i sin eksamensopgave har kunnet give en korrekt beskrivelse af, hvordan træningen kan udføres i praksis og i sin opgave har demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere og diskutere hvordan forskellige former for træning påvirker fysiologiske adaptationer.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende