Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i fire hovedområder:

 • Effekter af forskellige former for aerob træning
 • Effekter af forskellige former for anaerob træning
 • Effekter af forskellige former for styrketræning
 • Effekter af forskellige former for kombination af træningsformer

  Under hver træningsform vil der blive afviklet praktiske øvelser, hvor træningen vil blive afprøvet og evalueret.
Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:  Opnår indsigt i principperne i og fysiologiske effekter af træningsformerne aerob-, anaerob- og styrketræning.

Færdigheder: Er i stand til praktisk at planlægge og udføre aerobe-, anaerobe- og styrketrænings sessioner.

Kompetencer: Kan analyse effekten af en træning på en given idrætsudøver. Kan vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.

Forelæsninger, gruppetimer, praktiktimer og øvelser.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til biomekanik, anatomi, fysiologi samt arbejdsfysiologi eller tilsvarende vil være en fordel.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende i eksamensopgaven har foretaget en velovervejet besvarelse af de i eksamensopgaven stillede spørgsmål om effekten af forskellige træningsformer og kan relatere denne til relevant litteratur
 • Den studerende i sin eksamensopgave har kunnet give en korrekt beskrivelse af, hvordan træningen kan udføres i praksis og i sin opgave har demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere og diskutere hvordan forskellige former for træning påvirker fysiologiske adaptationer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Forberedelse
 • 170
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206