Humanfysiologi 1

Kursusindhold

Kursets formål er:

At de studerende via kurset opnår detaljeret kendskab til fysiologiske mekanismer indenfor endokrinologi og metabolisme samt neurofysiologi, motorisk kontrol og muskelfysiologi. De studerende skal kunne integrere denne viden og anvende den til kritisk og analytisk at forholde sig til problemstillinger indenfor ovennævnte hovedområder i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til muskelaktivitet (muskulært arbejde).

Engelsk titel

Human Physiology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende får et omfattende kendskab til og viden omkring muskelfysiologi, neurofysiologi og endokrinologi og metabolsime
Kompetencer:
Den studerende bringes i stand til at at forstå komplicerede fysiologiske sammenhænge
Færdigheder:
Den studerende er i stand til at anvende sin fysiologiske viden i formulering af fysiologiske projekter samt har et vist kendskab til fysiologiske metoder

Forelæsninger, øvelser, øvelesdiskussioner og rapporter.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Afsluttet bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende forudsætninger i fysiologi.

Obligatorisk modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Løbende bedømmelse, løbende under kurset
Mundtlig eksamen - 25 min
Løbende bedømmelse består af 5 rapporter baseret på øvelser, der er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen.
Både mundtlig prøve og løbende bedømmelse skal bestås for at eksamen er bestået.

Mundtlig prøve og løbende bedømmelse vægtes lige meget i den samlede bedømmelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Eksaminanden har demonstreret overblik og god evne til at anvende sin fysiologiske viden til analyse af komplekse fysiologiske sammenhænge.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets terminologi.
 • Eksaminanden har demonstreret fejlfri beherskelse af de i kurset behandlede fysiologiske emner.
 • Eksamensforløbet fremstår som en harmonisk helhed.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Forberedelse
 • 335
 • Total
 • 412