Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Humanfysiologi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Erik Richter (8-6f7c736d727e6f7c4a786f827d38757f386e75)
Sektionen for "Molekylær Fysiologi", August Krogh Bygningen (AKB), Universitetsparken 13, 2100 København Ø. Tlf:3532 1626 E-mail: erichter@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA05008U

Engelsk titel

Human Physiology 1

Kursusindhold

Kursets formål er:

At de studerende via kurset opnår detaljeret kendskab til fysiologiske mekanismer indenfor endokrinologi og metabolisme samt neurofysiologi, motorisk kontrol og muskelfysiologi. De studerende skal kunne integrere denne viden og anvende den til kritisk og analytisk at forholde sig til problemstillinger indenfor ovennævnte hovedområder i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til muskelaktivitet (muskulært arbejde).

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende får et omfattende kendskab til og viden omkring muskelfysiologi, neurofysiologi og endokrinologi og metabolsime
Kompetencer:
Den studerende bringes i stand til at at forstå komplicerede fysiologiske sammenhænge
Færdigheder:
Den studerende er i stand til at anvende sin fysiologiske viden i formulering af fysiologiske projekter samt har et vist kendskab til fysiologiske metoder

Anbefalede faglige forudsætninger

Afsluttet bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende forudsætninger i fysiologi.

Bemærkninger

Obligatorisk modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A2 , B1 og C1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, øvelesdiskussioner og rapporter.

Kapacitet

Kun for egne kandidatstuderende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Forelæsninger 56
Praktiske øvelser 20
Forberedelse 335
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 25 min
Løbende bedømmelse, løbende under kurset
Mundtlig eksamen - 25 min
Løbende bedømmelse består af 5 rapporter baseret på øvelser, der er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen.
Både mundtlig prøve og løbende bedømmelse skal bestås for at eksamen er bestået.

Mundtlig prøve og løbende bedømmelse vægtes lige meget i den samlede bedømmelse.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

  • Eksaminanden har demonstreret overblik og god evne til at anvende sin fysiologiske viden til analyse af komplekse fysiologiske sammenhænge.
  • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets terminologi.
  • Eksaminanden har demonstreret fejlfri beherskelse af de i kurset behandlede fysiologiske emner.
  • Eksamensforløbet fremstår som en harmonisk helhed.

Censurform

Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær.

Beståede rapporter kan genbruges til reeksamen. Ikke beståede rapporter kan genafleveres senest to uger inden reeksamen. Alle rapporter skal bestås inden reeksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt i forhold til at følge de eksperimentelle øvelser skal kurset følges igen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende