Motion på recept (T-Recept)

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. Psykologi i forbindelse med motivering og fastholdelse.

Engelsk titel

Exercise on Prescription (T-Recept)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende opnår viden om de almindeligste sygdomme som kan behandles eller forebygges med fysisk aktivitet- og hvorledes fysisk aktivitet kan fremkalde den virkning.
Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden
Færdigheder:
Den studerende kan teoretisk og praktisk anvise hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindels med forebyggelse og behandling af en række livsstilssygdomme

Forelæsninger, case-studier og praktik

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale Fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når:

 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets terminologi
 • Eksaminanden har demonstreret fejlfri beherskelse af de i kurset behandlede sygdomme og deres behandling med fysisk aktivitet.
 • Eksaminanden har demonstreret indgående kendskab til, hvorledes patienter kan motiveres til at dyrke motion både under og efter receptens varighed.
 • Eksaminanden har demonstreret evne til at kombinere patofysiologisk og træningsfysiologisk viden på en overbevisende måde, således at trænings- og testningsprogrammer til patienter kan tilrettelægges optimalt.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Total
 • 206