Anaerob træning

Kursusindhold

Kurset gennemgår energiomsætning og træthed ved intenst intervalarbejde baseret på originale videnskabelige artikler og oversigtartikler. Endvidere hvilke tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde. Herudover praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for anaerob træning.

Engelsk titel

Anaerobic Training

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Deltagere på kurset vil opnå følgende:

VIDEN
Viden om og indsigt i de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

FÆRDIGHEDER
Kunne vurdere de tilpasninger, der foregår ved anaerob træning og analysere deres betydning for præstationsevne ved intenst arbejde.

KOMPETENCER

Kunne vurdere de praktiske implikationer af den eksisterende forskningsmæssige viden inden for forskellige former for anaerob træning og integrere denne viden.

Forelæsninger, gruppetimer, praktiktimer og underviserstyret selvstudium.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Bachelorgrad i Idræt eller anden relevant bachelorgrad samt Humanfysiologi 1 og 2 eller tilsvarende fysiologiske kurser.

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilliadt, dog ikke computer til 3 timers skriftlig eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende i eksamensbesvarelsen har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner og foretaget en velovervejet besvarelse af de stillede spørgsmål baseret på relevant videnskabelig litteratur.
 • Den studerende i sin opgave har demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har kunnet tage kritisk stilling til den relevante videnskabelige litteratur inden for området.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Projektarbejde
 • 25
 • Forberedelse
 • 150
 • Total
 • 206