Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Metabolisme og aerob træning

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bente Kiens (6-666f6d6972774472697c77326f7932686f)
Sektionen for "Molekylær Fysiologi", August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 Ø, 35 32 16 19, E-mail: bkiens@ifi.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA04047U

Engelsk titel

Metabolism and Exercise Training

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige orginalartikler studeres muskulær tilpasning til fysisk aktivitet, herunder i musklernes morforlogi, enzym- og transportørbestykning og deraf afledte stoftskiftemæssige ændringer i hvile og under arbejde i forbindelse med fysisk træning.

Målbeskrivelse

VIDEN:

Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag trænings-inducerede ændringer, primært i skeletmuskel - men også i samspil med andre væv.

Den studerende vil opnå viden om metoder til  og planlægning af undersøgelser til belysning af træningsinducerde metaboliske adaptationer - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER:

Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER:
 

Den studerende forventes at udvikle sine kompetencer i at tage ansvar for egen faglig udvikling

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer i forhold til syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur samt at opnå færdigheder i translation af grundvidenskabelige problemstillinger omkring effekter af udholdenhedstræning på metaboliske parametre til praksis.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Human Fysiologi del 1 og 2 eller tilsvarende kurser.

Bemærkninger

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

Tilmelding

Ved færre end 10 tilmeldte kan kurset blive aflyst eller evt. afviklet som projekt udenfor kursusregi.
Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret læring, studenterfremlæggelser og projektarbejde. Der vil under undervisningsforløbet være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses udenfor den skemalagte undervisning, dels individuelt, dels i grupper. Det skemalagte projektarbejde er obligatorisk (vil primært være på den lange undervisningsdag).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Videnskabelig original litteratur samt reviews.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Teoretiske øvelser 28
Praktiske øvelser 5
Forelæsninger 28
Forberedelse 144
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektarbejde. Den mundtlige eksamen vil være af 30 min. varighed, bestående af 10 min. selvstændig fremlæggelse af projektarbejdet med efterfølgende diskussion, hvori hele pensum inddrages.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12.

  • Eksaminanden kan ved eksamen demonstrere overblik og indsigt i relevante faglige problemstillinger.
  • Eksaminanden kan analysere og diskutere emnet ved inddragelse af den relevante videnskabelige litteratur.
  • Eksaminanden præsterer en selvstændig, præcis, original fortolkning og fremlæggelse af emnet.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende