Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idræt og ernæring 1 (T-ernæring1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bente Kiens (6-656e6c6871764371687b76316e7831676e)
Sektionen for "Molekylær Fysiologi", August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø.
Tlf: 35 32 16 19, E-mail: bkiens@ifi.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA04040U

Engelsk titel

Exercise and Nutrition 1 (T-ernæring1)

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indeholder almen næringslære. Desuden indgår fysiologiske mekanismer, der ligger til grund for valg af energikilder før, under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.
I den praktiske del indgår 1 obligatorisk opgave samt 2 obligatoriske øvelser, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

Målbeskrivelse

VIDEN

Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER

Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere udfra den videnskabelige litteratur.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Fysiologi, Arbejdsfysiologi - svarende til Arbejdsfysiologi 1-4 på Bacheloruddannelsen i Idræt, Træningsfysiologi eller tilsvarende.

Bemærkninger

Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.
Modulet er en forudsætning for at kunne følge Idræt og Ernæring 2 (kandidatkursus).

Tilmelding

Ved færre end 12 tilmeldte kan kurset blive aflyst.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og laboratorieøvelser. Sidstnævnte vil ligge fordelt ud over ugen.

Kapacitet

50

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 10
Projektarbejde 22
Forberedelse 146
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Karakteren er baseret på 2 øvelsesrapporter og 1 opgave. Alle 3 afleveringer skal bestås, for at faget kan bestås. Hvis første aflevering ikke er bestået, er der mulighed for een genaflevering af hver af de 3 afleveringer.
De 3 afleveringer vægter lige meget. Godkendes en enkelt af disse ikke, er kurset ikke bestået.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Karakteren Bestået gives når:

  • Den studerende demonstrerer overblik og forståelse af pensums sammenhæng.
  • Den studerende demonstrerer sikker anvendelse af fagtermer.
  • Den studerende kan skriftligt diskutere sammensatte emner med integrering af fysiologisk og arbejdsfysiologisk viden.
  • Den studerende behersker et sammenhængende og præcist skriftligt sprogbrug i de skriftlige opgaver.
  • Den studerende kan demonstrere overblik over og viden om pensum i de skriftlige opgaver.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Aflevering af 1-uges hjemmeopgave med centralt stillet spørgsmål indenfor kursusindhold.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende