Coaching og teamudvikling (T-Coach)

Kursusindhold

 • Coaching i forskning og praksis.
 • Teorier om ledelse og læring.
 • Coachroller og -opgaver.
 • Spørgeteknikker
   

Den teoretiske tilgang i forhold til teamudvikling omhandler emner som: Socialpsykologi, organisationspsykologi, gruppeudvikling, gruppeprocesser, gruppelæring, teamwork og teaminterventioner.

Engelsk titel

Coaching and Team Development (T-Coach)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden

 • Udvikle viden om coachingfilosofien, kompetenceudvikling, lærings- og gruppeteorier
 • Udvikle en forståelse og viden om coachingbegrebet- og den bagved liggende filosofi.
 • Udvikle en forståelse for og viden om coachingens særlige betydning som del af situeret læring og nye former for ledelse og samarbejde.

Færdigheder

 • Kunne relatere coaching og teamudvikling til teorier om erfaringsbaseret læring, læring i praksisfællesskaber og forståelse af lederskab.
 • Opnå kendskab til social- og organisationspsykologiske teorier, som har betydning for samarbejde og teamudvikling.
 • Erfaring med coaching som et samtaleredskab i praksis.
 • Relatere viden om teamudvikling til konkrete cases fra forskellige praksiskontekster
 • Udvikle refleksionsevne og teori-praksiskobling ved at skrive logbog i.f.t. et antal gennemførte coachingsessioner (logbogsnotater vil indgå i selve eksamensopgaven)

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere teorier til forskellige kontekster, hvor coaching og teamudvikling kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier til praksis og anvende coachingtekniker i praksis på et basalt niveau
 • At udvikle kompetence til at finde sin egen rolle i coachingsammenhæng og som teamleder

 

Forelæsning, gruppeopgaver, parvis coaching, casetudier.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Skriftlig hjemmeopgave, som udarbejdes enten individuel eller i grupper på 2-4 personer, på basis af en centralt stillet opgave, max. 12 sider (+ 4 sider ekstra per person ved gruppeaflevering).
Opgaven udleveres kl. 9.00 og afleveres kl. 14.00.
Logbogen, som skal indeholde refleksioner over minimum 4 coaching/​teamudviklingssessioner, indgår som bilag i eksamensmaterialet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende i eksamensopgaven har demonstreret en udtømmende viden om coachingens og teamudviklingens relation til forskellige teorier om læring og ledelse, hvor vedkommende udviser særlig originalitet i koblingen.
 • Den studerende i sin opgave har demonstreret evne og originalitet til at kunne inddrage andre relevante social-, organisations- og idrætspsykologiske teorier, hvor der desuden tages kritisk stilling til teoriernes relevans og betydning i konkrete kontekster inden for coaching og teamudvikling.
 • Den studerende har demonstreret en sikker kobling mellem teori og praksis ved at inddrage eksempler fra cases og ved overbevisende at fremlægge, hvordan coaching og teamudvikling kan evidensbaseres gennem en teoretisk forankring.
 • Den studerende har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Opgaven fremstår som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206