Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende geografiske informations systemer & kartografi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Blok 5
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Bjarne Fog (2-676b456e6c7333707a336970)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB12003U

Engelsk titel

Basic Geographical Information Systems & Cartography

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset undervises der i en række forskellige generiske GIS-funktioner til brug for rumlig analyse.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelse

Viden om:
 

 • ArcGIS
 • Kartografiske grundbegreber
 • Projektioner
 • Digitale geodata
 • Koordinatsystemer
 • Datamodeller
 • Vektor GIS
 • Overlayanalyser
 • Digitalisering
 • Databaser
 • Layouts
 • Netværksanalyser
 • Bufferanalyser
 • Tematisk kartografi
 • Geodatabaser
 • Raster GIS
 • Map algebra
 • Multikriterieanalyse
 • Digitale højdemodeller
 • Georeferering


Færdigheder i at:

 • Anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • Definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
 • Anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • Anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • Anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer til at:

 

 • Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområde

 

Tilmelding

Sommerkursus - tilmelding i blok 4

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

Varigheden er 24 dage.

Skemagruppe

Uge 33-34-35.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon

Kapacitet

32 studerende (2 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Praktiske øvelser 80
Forberedelse 114
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende