Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Globalisering og lokal udvikling i u-landene

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jytte Agergaard (2-6c63426b6970306d7730666d)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10023U

Engelsk titel

Globalisation and Local Development in Developing Countries

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i to centrale analytiske tilgange til undersøgelser af henholdsvis økonomisk globalisering (globale værdikæder) og lokal udvikling (livelihood strategier). Udviklingen af de to tilgange og deres metodiske redskaber gennemgås og deres anvendelse undersøges gennem kritisk læsning og diskussion af empiriske studier. Afslutningsvis undersøges potentialerne for at kombinere de to analytiske tilgange og deres praktiske anvendelse eksemplificeres.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Globale økonomiske og politiske processer
 • Drivkræfter i lokale udviklingsprocesser
 • Statslig regulering
 • Globale værdikæder og opgradering
 • Transnationale selskaber
 • Lokale socio-økonomiske og politiske udviklingsdynamikker
 • Husstande og livelihood strategier
 • Sociale bevægelser
 • Den uformelle sektor
 • Land-by relationer
 • Migration og mobilitet

 

Færdigheder: 

 • Redegøre for den teoretiske baggrund og det begrebslige indhold i de to analytiske tilgange (livelihood og globale værdikæder)
 • Anvende de metodiske redskaber som indgår i de to analytiske tilgange
 • Analysere konkrete udviklingsforløb (case studier) fra forskellige udviklingslande

 

Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af de to tilgange (livelihood og global værdikæde tilgangene) til at analysere udviklingsgeografiske problemstillinger
 • Forklare udviklingsgeografiske problemstillinger gennem anvendelsen af hhv. en livelihood eller en global værdikæde tilgang
 • Vurdere mulighederne for at kombinere de to tilgange
 • Diskutere hvordan lokale og globale udviklingsprocesser interagerer i udviklingslande

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende