Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Krogh (2-7a794e77757c3c79833c7279)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10011U

Engelsk titel

Problem-oriented Project Work (ProjGeog)

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at lære de studerende at udarbejde en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau, hvor der både lægges vægt på det metodiske/opgave tekniske og det faglige indhold. Kurset giver gennem en række forlelæsninger en intoduktion til det ’problemorienterede’ projektarbejde, herunder pentagonmodellen, og fomalia vedrørende opbygning og strukturering af videnskabelige opgaver. Dernæst og sideløbende danner de studerende grupper og finder emne, hvilket delvist er lærerstyret. Når grupperne er etablerede, allokeres der en vejleder til hver gruppe og undervisningen fortsætter via vejledning. Ved slutningen af blok 3 afleverer gruppen en projektbeskrivelse, der er fundementetet til den endelige opgave. I blok 4 fortsætter undervisningen gennem vejledning, evt. med enkelte plenumsamlinger for at adressere fælles problemer.

Målbeskrivelse

Viden:

Selvstændigt problemorienteret projektarbejde, gruppearbejde, udvælgelse af geografiemne, opstilling af videnskabelig problemstilling, problemformulering, indsamling af empiri, metodevalg, litteratursøgning, databehandling, analyse, opgavestrukturering, skrivning af videnskabelig akademisk opgave.

Færdigheder:

  • erkende, indsamle, opstille, formulere, analysere og løse geografiske problemstillinger
  • strukturere en mindre opgave
  • samarbejde med medstuderende
  • forståelse af hvad videnskab og videnskabelige praksis er


Kompetencer:

Uarbejdelse af videnskabelig akademisk opgave på elementært niveau.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

110 studerende (1 hold a 110).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Vejledning 20
Projektarbejde 378
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende