Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende magmatisk petrologi (PetIntro)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Paul Martin Holm (6-7364786f706b436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10009U

Engelsk titel

Basic Magmatic Petrology (PetIntro)

Kursusindhold

Grundlæggende fysiske og kemiske processer for dannelsen af bjergarter; magmatiske bjergarters petrografi og petrologi; introduktion til analysemetoder og laboratorier.

Målbeskrivelse

Viden:

 • kende den mineralogiske og teksturelle opbygning af de almindeligste magmatiske bjergarter og disses geokemiske og mineralogiske sammensætningsvariation;
 • kende den principielle opbygning af skorpen mht. magmatiske bjergarter, definitionen af lithosfære og asthenosfære og variationen af tryk og temperatur gennem disse;
 • kende principperne for dannelse og krystallisation af magma ved opsmeltning af kappen og fraktioneret krystallisation i skorpen;
 • kende viskositet og massefylde af et udvalg af magmaer, mineraler og bjergarter samt principperne for magmas bevægelse og intrusion i skorpen;
 • kendskab til de vulkanske processer, de vulkanske former, de vulkanske bjergarter samt magmas opførsel op til og under ekstrusion;
 • kendskab til en række sporgrundstoffers geokemi ved mineral-smelteligevægte samt, for en række radioaktive grundstoffer, til deres halveringstid og anvendelse til datering.

 

Færdigheder:

 • beskrive Jordens opbygning og dynamik med særlig vægt på den øvre kappe og lithosfæren;
 • beskrive og klassificere de magmatiske bjergarter efter mineralogi, tekstur og kemisk sammensætning;
 • gøre rede for de grundlæggende forhold ved dannelse, transport og krystallisation af magma, herunder den tilknyttede bjergartsdannelse ud fra silikatsmelters egenskaber og krystal-smelteligevægte (magmaers fysik, fasediagrammer, fordeling af grundstoffer);
 • gøre rede for de grundlæggende vulkanske og plutoniske processer, disses relation til de overordnede pladetektoniske processer, samt de dannede plutoniske og vulkanske kompleksers principielle opbygning;
 • anvende udvalgte isotoper til datering og termometri i studiet af geologiske højtemperaturprocesser.


Kompetencer:

 • relatere følger af magmatiske bjergarter til pladetektoniske miljøer;
 • relatere magmatiske bjergarter til et formodet magmatisk udviklingsorløb;
 • tolke vulkanske bjergarter i relation til udbrudstype og magmatisk sammensætning;
 • gøre rede for forekomsten af magmatiske bjergarter i skorpen og dermed skorpens magmatiske opbygning;
 • gøre rede for principperne for varmetransport i Jorden
 • kunne diskutere den overordnede udvikling af kappe-skorpesystemets geokemi og Sr-Nd-isotopsammensætning

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 1-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Ekskursioner 12
Forberedelse 138
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende