Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Dynamisk stratigrafi (DynStrat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Christian J. Bjerrum (3-666d65436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10007U

Engelsk titel

Dynamic Stratigraphy (DynStrat)

Kursusindhold

Kurset gennemgår de forskellige typer af stratigrafi: lito-, bio-, krono-, magneto-, cyklo- og kemo-og seismisk stratigrafi. Der lægges vægt på det dynamiske aspekt i stratigrafi, med særlig vægt på sekvensstratigrafi. Sekvensstratigrafi, cyclo- og kemostratigrafi anvendes til at demonstrere de basale dynamiske processer, der er styrende for den stratigrafiske udvikling gennem eksempler og modellering.

Undervisningen indledes med en 6 dages ekskursion til Spanien fælles med kurset "Litosfærens geologi og geokemi". Resten af kurset foregår ved kombinerede forelæsninger og øvelser.


Kursets mål er, at den studerende ved afslutningen af kurset har opnået basal indsigt i, hvorledes stratigrafiske principper og metoder kan anvendes til at inddele, klassificere, korrelere og tolke fyldet i et sedimentbassin.

Den studerende forventes at kunne forklare og anvende de vigtigste stratigrafiske principper, klassifikationer og metoder. I løbet af kurset opnår den studerende den nødvendige teoretiske og praktiske baggrundsviden til at gennemføre en stratigrafisk analyse gennem tolkning af refleksionsseismiske profiler og sedimentologisk-stratigrafiske lagsøjleprofiler fra boringer og dagblotninger.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Principper og metoder for litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi, magnetostratigrafi, cyclostratigrafi,  kemostratigrafi samt sekvensstratigrafi.
 • Basale dynamiske processer der er styrende for de forskellige typer af stratigrafi.


Færdigheder:

 • gennemføre en litostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed på flere hierarkiske niveauer
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en litostratigrafisk enhed
 • gennemføre en biostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed
 • beskrive forskellige typer biostratigrafiske enheder
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en biostratigrafisk enhed
 • anvende den seismisk-stratigrafiske metode
 • anvende den sekvensstratigrafiske metode på lagserier fra forskellige aflejringsmiljøer
 • bruge den sekvensstratigrafiske metode til sedimentologisk-stratigrafiske ekstrapolation


Kompetencer:

 • relatere litostratigrafiske enheders grænser til tidsplaner
 • forklare baggrunden for den biostratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for de magnetostratigrafiske, cyklostratigrafiske og vigtigste kemostratigrafiske metoder, samt at relatere dem til lito- og biostratigrafisk klassifikation
 • forklare den seismisk-stratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for den sekvensstratigrafiske metode
 • forklare den kronostratigrafiske metode
 • relatere den kronostratigrafiske metode til de øvrige stratigrafiske metoder
 • forklare begreberne geokronologi og geokronometri, samt kontrastere dem til de stratigrafiske principper
 • kombinere de forskellige stratigrafiske metoder i analysen af et sedimentbassins fyld, samt at kunne vurdere anvendeligheden af de enkelte metoder i forskellige typer bassinfyld

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år (dvs. svarende til 60 ECTS).

Bemærkninger

Ekskursionen finder sted i uge 46. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr feltdag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon. Studerende skal have en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom/hjemtransport.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Litosfærens geologi og geokemi". På basis af materialer og observationer fra Spanien udarbejdes der en ikke obligatorisk rapport. Materialer og observationer fra Spanien anvendes delvist i forelæsninger og øvelser. Der udarbejdes en afsluttende rapport på basis af øvelserne. Øvelsesmaterialet indgår i pensum.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 21
Ekskursioner 72
Forberedelse 92
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende