Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende mineralogi og metamorf petrologi (MinIntro)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jens Konnerup-Madsen (6-6d6871766e70436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10004U

Engelsk titel

Basic Mineralogy and Metamorphic Petrology (MinIntro)

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) en introduktion til petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter i tyndslib, og (3) en introduktion til metamorfe bjergarters forekomst, deres mineralogi, petrografi og petrologi.

Målbeskrivelse

Viden:

 • De vigtigst bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer
 • Grundlæggende krystallografi og krystaloptik
 • Grundlæggende termodynamik, Gibbs’ faseregel og fasediagram teori
 • Grundlæggende petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter


Færdigheder:

 • Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler udfra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk
 • anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter;
 • redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe
 • beskrive og bestemme de almindeligste typer af metamorfe bjergarter og gøre rede for teorierne for deres dannelse


Kompetencer:

 • gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og atomar og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler, og deres stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer
 • redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber
 • redegøre for den optiske beskrivelse af mineraler i bjergarter, samt klassificere og beskrive mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskop
 • redegøre for det grundlæggende termodynamiske grundlag for krystallisation og udvikling af mineraler, samt illustrere stabiliteten af mineraler i fasediagrammer
 • anvende de grundlæggende begreber og terminologi i metamorf petrologi til en beskrivelse og tolkning af metamorfe bjergarters dannelse som kemiske og mineralogiske systemer
 • beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske/pladetektoniske rammer og geologiske miljøer
 • gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber danneelsesbetingelser som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og øvrige faktorer
 • beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik og Gibbs’ faseregel, som udtrykt i udvalgte metamorfe fasediagrammer

Tilmelding

For 1. årsstuderende sker tilmeldingen automatisk.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 150
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende