Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende geologiske processer og materialer (ProMat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tod Earle Waight (4-7873687b446d6b72326f7932686f)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10003U

Engelsk titel

Basic Geological Processes and Products (ProMat)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til en overordnet vifte af geologiske discipliner og deres samspil. Kurset fungerer som en introduktion og basis for de efterfølgende blokke på første studieår.

I løbet af kurset vil den pladetektoniske teori blive introduceret, sammen med vigtige mineraler og deres kemi og karakteristika. Den pladetektoniske ramme anvendes til at introducere de vigtigste vulkanske, sedimentære og metamorfe bjergarter og de geologiske processer, der danner dem. Brugen af basale geologiske principper og fossiler til at bestemme relative aldre vil blive indført, og de studerende vil blive introduceret til geologisk tid og livets udvikling på Jorden.

Kurset består af en 3 dages ekskursion til Bornholm for at introducere begreber og observationer, der behandles i kurset. Efterfølgende anvendes formelle forelæsninger og 'hands-on' praktiske øvelser, hvor de studerende vil lære de grundlæggende elementer i at identificere, beskrive og navngive bjergarter.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Pladetektonisk teori, Jordens historie og opbygning
 • Mineraler, deres kemi, egenskaber og identifikation
 • Almindelige magmatiske, sedimentære og metamorfe bjergarter, deres klassifikation, karakteristika og dannelse
 • Skærende relationer og relativ geologisk tid
 • Den geologisk tidskala
 • Livets udvikling og biostratigrafi
 • Mest almindelige sedimentologiske aflejringsmiljøer og aflejringsprocesser


Færdigheder:

 • At udføre de mest basale geologiske observationer i felten samt at registrere disse på en hensigtsmæssig måde;
 • At genkende, beskrive og klassificere almindelige geologiske materialer i felten og i laboratoriet;
 • At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige bjergartsdannende mineraler i felten og i laboratoriet og have kendskab til deres kemiske formel;
 • At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige krystalline og sedimentære bjergarter i felten og i laboratoriet;
 • At have opnået kendskab til den dynamiske Jord set i pladetektonisk ramme samt de dertil relaterede processer og materialer.
 • At have en fornemmelse af jordens æra, perioder og udvikling.
 • At gøre rede for den pladetektoniske teori og Jordens struktur, opbygning og generelle geologiske udvikling;
 • At gøre rede for grundlæggende geologisk terminologi, relevante faglige udtryk, teorier og principper;
 • Anvende skærende relationer og det relative tidsbegreb til at tolke og udrede dannelseshistorien af simple geologiske profiler
   

Kompetencer:

 • At placere, tolke og sammenligne krystalline bjergarter i forhold til bjergartskredsløbet og overordnede pladetektoniske miljøer;
 • At placere, tolke og sammenligne sedimentære bjergarter i relation til modenhed og energi kontinuummet og overordnede sedimentære makromiljøer;
 • At forklare udviklingshistorien af et givent simpelt geologisk profil på basis af skærende relationer og fundamentale geologiske principper;
 • At anvende det relative geologiske tidsbegreb og forklare principperne, der indgår i relativ og absolut geologisk alder;
 • At gøre rede for forekomsten og dannelsen af fossiler;
 • At placere geologiske æra og perioder relativt i forhold til hinanden.
 • At redegøre for jordens biologiske og kemiske udvikling
 • At formidle egne observationer ved anvendelse af korrekt geologisk terminologi.

Bemærkninger

Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.

Tilmelding

For 1. årsstuderende sker tilmeldingen automatisk.

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 3-dages ekskursion til Bornholm. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 21
Ekskursioner 36
Forberedelse 121
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne censorer

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende